Afvalinzameling vanaf 2024

Van afval naar grondstof (VANG)

In 2024 betaalt u een vast bedrag per jaar plus een apart bedrag voor restafval.

Vanaf 1 januari 2024 betaalt elk huishouden een vast bedrag per jaar plus een apart bedrag voor restafval. We wegen het afval niet. Via het vaste bedrag betaalt u onder meer voor het ophalen en recyclen van bijvoorbeeld plastic, blik en drankkartons, groente, fruit- en tuinafval en papier/karton. En voor het legen van de bakken voor glas en textiel, voor het ophalen van kapotte meubels door Stichting Aktief, enzovoorts.

Bij inwoners die onvermijdelijk extra restafval hebben (bijvoorbeeld medisch afval) passen we maatwerk toe.

Kosten 2024

Vast bedrag
  • € 170,40 voor een eenpersoonshuishouden
  • € 220,80 voor een meerpersoonshuishouden
Bedrag voor restafval
  • € 8,50 per keer voor het legen van de kleine container restafval van 140 liter
  • € 14,75 per keer voor het legen van de grote container restafval van 240 liter
  • € 2,50 per keer dat u een afvalzak in een ondergrondse container gooit

De afvalstoffenheffing gaat bestaan uit een vast bedrag voor alle huishoudens (vastrecht) plus een bedrag dat afhankelijk is van het aanbod van restafval (een bedrag per keer dat u de container met grijze deksel aan de weg of dat u de ondergrondse container gebruikt). Goed scheiden wordt financieel beloond: huishoudens die goed scheiden, betalen minder dan huishoudens met veel restafval. Kortom: ‘de vervuiler betaalt’. Rond de invoering van het bedrag wordt extra gehandhaafd om mogelijke neveneffecten - zoals vervuiling - tegen te gaan.

Kwijtschelding

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan hoeft u het vast bedrag niet te betalen. Én u krijgt over 2024 € 42,50 terug over het aangeboden restafval.

Veelgestelde vragen over de afvalinzameling vanaf 2024

Beleid 'van afval naar grondstof' (VANG)

De gemeente Oude IJsselstreek voert een ambitieus beleid voor de omgang met afval en grondstoffen om bij te dragen aan een circulaire economie. Dit is een samenleving zonder afval. We gaan dan beter recyclen, zuiniger om met de grondstoffen die we nu nog hebben en minder onnodig weggooien. Om deze overgang naar een afvalloze toekomst te maken, moeten we nog een grote stap zetten.

Minder afval verbranden

Nu heeft een gemiddelde inwoner van de gemeente jaarlijks meer dan 110 kilogram restafval. De gemeente wil dat verminderen tot 50 kilogram in 2025. Daarna nog minder, totdat er (bijna) geen afval meer is. Restafval gaat naar een verbrandingsoven.

Wethouder Janine Kock: “Uit onderzoek naar het restafval van Oude IJsselstreek blijkt, dat er nog veel te veel bruikbare grondstoffen in zitten. Zonde, want die waardevolle grondstoffen worden in de oven vernietigd en zijn niet meer opnieuw te gebruiken”. We leggen de focus op een betere scheiding van grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), snoeiafval, papier/karton en plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (PBD). De uitdaging is dus om al die grondstoffen steeds weer opnieuw te gebruiken voor nieuwe producten en materialen. Dan hoeft veel minder restafval weggegooid te worden.

Verhogen dienstverlening inzameling

De gemeente wil de dienstverlening rondom de inzameling verbeteren. De containers voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) willen we in de zomer vaker legen.
Tijdens het snoeiseizoen wordt op de gemeentewerf een tijdelijk brengpunt ingericht waar inwoners hun snoeiafval kunnen brengen. Bij gestapelde bouw, zoals appartementen, wordt gescheiden inzameling van gft+e ingevoerd en komen extra containers voor PBD en papier/karton.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met team grondstoffen: (0315) 292 292 of grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl.