Afvalstoffenheffing

Wat u moet weten

Afvalstoffenheffing is een belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Alleen huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven betalen deze heffing dus niet. Zij betalen reinigingsrecht. 

De afvalstoffenheffing gaat per 1 januari 2024 bestaan uit een vast bedrag per jaar voor alle huishoudens (vastrecht) plus een bedrag dat afhankelijk is van het aanbod van restafval (een bedrag per keer dat u de container met grijze deksel aan de weg zet of dat u de ondergrondse container gebruikt). We wegen het afval niet. Via het vaste bedrag betaalt u onder meer voor het ophalen en recyclen van bijvoorbeeld plastic, blik en drankkartons, groente, fruit- en tuinafval en papier/karton. En voor het legen van de bakken voor glas en textiel, voor het ophalen van kapotte meubels door Stichting Aktief, enzovoorts. Goed scheiden wordt financieel beloond: huishoudens die goed scheiden, betalen minder dan huishoudens met veel restafval. Kortom: ‘de vervuiler betaalt’. Rond de invoering van het bedrag wordt extra gehandhaafd om mogelijke neveneffecten - zoals vervuiling - tegen te gaan.

Bij inwoners die onvermijdelijk extra restafval hebben (bijvoorbeeld medisch afval) passen we maatwerk toe.

Bij de tarieven van de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met de grootte van het huishouden. De gemeente maakt onderscheid tussen een één- en meerpersoonshuishouden. U betaalt ieder jaar afvalstoffenheffing via de gemeentelijke belastingen.

De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van de kosten van inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Dit is een kostendekkend systeem. Van de afvalstoffenheffing worden onder andere de volgende zaken betaald:

 • inzameling en verwerking restafval
 • inzameling en verwerking groente -, fruit- en tuinafval
 • inzameling tuinafval aan huis; 4 inzamelrondes per jaar, bladkorven, kerstbomeninzameling e.d.
 • inzameling oud papier
 • inzameling en verwerking van PMD
 • legen en verwerking glasbakken
 • inzamelen en verwerken klein chemische afval
 • textiel inzameling
 • luierinzameling
 • stichting Aktief (kringloop); inleveren van  herbruikbaar huisraad en niet herbruikbaar huisraad
 • de veegwagens

U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u een woning gebruikt die volgens de indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Kosten

Vast bedrag
Soort huishouden2024
Eenpersoonshuishouden€ 170,40
Meerpersoonshuishouden€ 220,80
Kosten per aanbieding
Soort containerBedrag per aangeboden container of zak
Kleine grijze container voor restafval (140 liter)€ 8,50
Grote grijze container voor restafval (240 liter)€ 14,75
Zak restafval in een ondergrondse container (60 liter)€ 2,50

Nu ontvangt u de rekening voor het vast bedrag van 2024. In februari 2025 ontvangt u de rekening voor het vast bedrag van 2025 plus de afrekening van uw aanbod van het restafval over heel 2024.

Verhuizing

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente dan wordt uw aanslag automatisch aangepast. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens uit het bevolkingsregister. Daarom is het van belang dat u uw adreswijziging tijdig meldt bij de afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente. U ontvangt dan een vermindering op de rioolheffing en het vast recht van de afvalstoffenheffing. Wij verrekenen per de eerste van de volgende volle kalendermaand. De vermindering geldt voor de resterende volle kalendermaanden. Tegelijk krijgt u de afrekening van uw aanbod van restafval. 

Als u binnen de gemeente verhuist en hoofdbewoner blijft, ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzonderheden en wetgeving, kunt u contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292.
Of via e-mail belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Bekijk de verordening