Afvalstoffenheffing

Wat u moet weten

Afvalstoffenheffing is een belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Alleen huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Bedrijven, winkels e.d. betalen deze heffing dus niet. Zij betalen reinigingsrecht. 

Bij de tarieven van de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met de grootte van het huishouden. De gemeente maakt onderscheid tussen een één- en meerpersoonshuishouding. U betaalt ieder jaar afvalstoffenheffing via de gemeentelijke belastingen.

De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van de kosten van inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Dit is een kostendekkend systeem. Van de afvalstoffenheffing worden o.a de volgende zaken betaald:

 • inzameling en verwerking restafval
 • inzameling en verwerking groente -, fruit- en tuinafval
 • inzameling tuinafval aan huis; 4 inzamelrondes per jaar, bladkorven, kerstbomeninzameling e.d.
 • inzameling oud papier
 • inzameling en verwerking van PMD
 • legen en verwerking glasbakken
 • inzamelen en verwerken klein chemische afval
 • textiel inzameling
 • luierinzameling
 • stichting Aktief (kringloop); inleveren van  herbruikbaar huisraad en niet herbruikbaar huisraad
 • de veegwagens

U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u een woning gebruikt die volgens de indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Verhuizing

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente dan wordt uw aanslag automatisch aangepast. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens uit het bevolkingsregister. Daarom is het van belang dat u uw adreswijziging tijdig meldt bij de afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente. U ontvangt dan een vermindering op de rioolheffing en afvalstoffenheffing. De vermindering geldt voor de resterende volle kalendermaanden.

Als u binnen de gemeente verhuist en hoofdbewoner blijft, ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Tarieven afvalstoffenheffing belastingjaar 2023

Voor eenpersoonshuishoudens

 • die gebruikmaken van een kleine grijze container € 180,00.
 • die gebruikmaken van een grote grijze container € 283,80.

Voor meerpersoonshuishoudens

 • die gebruikmaken van een kleine grijze container € 240,00.
 • die gebruikmaken van een grote grijze container € 343,80.

Het gebruik van een tweede extra grote grijze container: € 343,80.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzonderheden en wetgeving, kunt u contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292.
Of via e-mail belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Bekijk de verordening