Afvalstoffenheffing

 

Introductie

Afvalstoffenheffing is een heffing die u betaalt voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Wat u moet weten

Afvalstoffenheffing is een belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Alleen huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Bedrijven, winkels e.d. betalen deze heffing dus niet. Zij betalen reinigingsrecht. 

Bij de tarieven van de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met de grootte van het huishouden. De gemeente maakt onderscheid tussen een één- en meerpersoonshuishouding. U betaalt ieder jaar afvalstoffenheffing via de gemeentelijke belastingen.

De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van de kosten van inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Dit is een kostendekkend systeem. Van de afvalstoffenheffing worden o.a de volgende zaken betaald:
• inzameling en verwerking restafval,
• inzameling en verwerking groente -, fruit- en tuinafval,
• inzameling van tuinafval aan huis; 4 inzamelrondes per jaar, bladkorven, kerstbomen- 
   inzameling, e.d.,
• inzameling oud papier en vergoeding voor scholen en verenigingen die de gemeente daarbij 
   helpen,
• inzameling en verwerking van PMD
• legen en verwerking glasbakken
• inzamelen en verwerken klein chemische afval
• textiel inzameling
• luierinzameling
• stichting Aktief (kringloop); inleveren van  herbruikbaar huisraad en niet herbruikbaar
   huisraad
• de veegwagens

U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u een woning gebruikt die volgens de indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Verhuizing

Verhuist u gedurende het jaar naar een andere gemeente? Uw aanslag wordt automatisch aangepast. Ook als het aantal personen per huishouden wijzigt, dan ontvangt u een aanpassing op de aanslag. Let op: het is van belang dat uw verhuizing op de juiste manier verwerkt is bij ons.

Verhuist u binnen de gemeente en blijft u hoofdbewoner? U ontvangt geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Kosten

Tarieven afvalstoffenheffing 2018

Voor eenpersoonshuishoudens
– die gebruikmaken van een kleine grijze container € 114,96
– die gebruikmaken van een grote grijze container  € 189,96

Voor meerpersoonshuishoudens
– die gebruikmaken van een kleine grijze container € 155,04
– die gebruikmaken van een grote grijze container  € 230,04

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzonderheden en wetgeving, kunt u contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292.
Of via e-mail belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

De verordening kunt u hier vinden.