Zorgen voor een betekenisvolle naaste

Zorgen voor je naaste (mantelzorg) is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Eén op de vier inwoners zorgt voor een naaste. De gemeente is zich ervan bewust dat naast vrijwel iedere inwoner met een zorgvraag ook een betekenisvolle naaste staat die hulp en ondersteuning biedt. Het is iets dat je overkomt, waar je niet voor kiest, maar waarmee je geconfronteerd wordt. Om ervoor te zorgen dat u niet overbelast raakt, is er een steunpunt voor betekenisvolle naasten.

Waar kunt u terecht?

Sociaal Werk Oude IJsselstreek organiseert de ondersteuning voor betekenisvolle naasten (mantelzorgers). U kunt bij hen onder andere terecht voor een gesprek als de zorg te veel lijkt te worden. En ook voor advies en informatie over bijvoorbeeld financiële regelingen, aanvragen van vervangende zorg en alle andere vragen die u als mantelzorger heeft. Sociaal Werk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30-13.00 uur via 0315 - 745783 of per e-mail via info@sociaalwerk-oij.nl. U kunt ook binnenlopen tijdens één van de inloop momenten. Bekijk dagen en tijden.

Wat verstaan we onder zorgen voor een betekenisvolle naaste?

Mantelzorg is alle hulp aan een naaste die hulpbehoevend is, door iemand uit diens directe sociale omgeving. We spreken van mantelzorg als de zorg verder gaat dan de gebruikelijke hulp die je als partner, kind of ouder normaal voor elkaar hebt.

Zorgen voor een betekenisvolle naaste is onbetaalde hulp en kan nooit verplicht worden. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, is geen mantelzorg.

Jonge mantelzorgers

Tot en met 25 jaar spreken we over jonge mantelzorgers. Zij groeien op met een vader, moeder, broer, zus of ander gezinslid met een ziekte, beperking of verslaving. Sommige jonge mantelzorgers nemen echt de zorg voor die naaste op zich. Maar het kan ook zijn dat zij zich zorgen maken over of aanpassen aan hen. Of dat zij minder aandacht krijgen, omdat de zorg voor het zieke gezinslid veel van de andere gezinsleden vraagt. Bij kinderen en jongeren focust de gemeente extra op ontzorgen en faciliteren.