Wet Waardering onroerende zaken (WOZ)

Informatie over de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ)

Beschrijving

Gemeenten, waterschappen en de rijksbelastingdienst gebruiken voor de belastingheffing van onroerende zaken de waarde die hiervoor is vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). In deze wet is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de taxatie van alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijfs- en winkelpanden, bouwkavels en onbebouwde percelen grond (uitgezonderd vrijgestelde percelen, zoals bijvoorbeeld agrarische grond). De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De waardepeildatum ligt één jaar voor de ingangsdatum.

Bij de taxaties wordt de economische waarde vastgesteld. Dat is de prijs die een pand bij verkoop in ongebruikte staat oplevert, zonder rekening te houden met eventuele zakelijke beperkingen (bijv. vruchtgebruik) en/of persoonlijke rechten (bijv. huur). Als belanghebbende krijgt u de waardegegevens (WOZ-waarde) door middel van een beschikking. Deze beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Als u na 1 januari van een belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent geworden van een onroerende zaak heeft u geen WOZ-beschikking ontvangen. Dit omdat degene die op 1 januari van een belastingjaar eigenaar en/ of gebruiker is de WOZ-beschikking voor het hele belastingjaar ontvangt. Wilt u toch een WOZ-beschikking ontvangen dan kunt u contact opnemen met team Belastingen. U kunt dan om een WOZ-beschikking vragen die de waarde van uw pand vermeld. Als u denkt dat de waarde niet juist is vastgesteld, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar maken.  

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk of digitaal bezwaar maken.

Wilt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken? Kijk dan op onze website Bezwaar maken tegen aanslag WOZ-beschikking.

Bijzonderheden

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het team Belastingen, via telefoon (0315) 292 292 of per e-mail: belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Veelgestelde vragen over de WOZ en uw belastingaanslag