Wet Waardering onroerende zaken (WOZ)

Algemeen

Informatie over de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ)

Beschrijving

Gemeenten, waterschappen en de rijksbelastingdienst gebruiken voor de belastingheffing van onroerende zaken de waarde die hiervoor is vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). In deze wet is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de taxatie van alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijfs- en winkelpanden, bouwkavels en onbebouwde percelen grond (uitgezonderd vrijgestelde percelen, zoals bijvoorbeeld agrarische grond). De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Wat is de WOZ-waarde?

De waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het jaar voor de start van het jaar waarvoor de WOZ-waarde geldt. Zo is de WOZ-waarde die in 2024 bekend is gemaakt, gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2023. Deze waardepeildatum ligt in het verleden, zodat er voldoende tijd is om de verkoopprijzen van alle woningen te onderzoeken en te gebruiken bij de WOZ-taxaties. 

Wat is de waardepeildatum?

In onderstaande grafiek is te zien dat op waardepeildatum 1 januari 2023 een waardestijging heeft plaatsgevonden ten op zichte van waardepeildatum 1 januari 2022, wat naar verwachting zal leiden tot een verhoging van de WOZ-waarde voor 2024.

Gegevens afkomstig van Marktontwikkeling (Waarderingskamer, 2024)

In de grafiek is te zien dat op waardepeildatum 1 januari 2024 een waardestijging heeft plaatsgevonden ten op zichtte van waardepeildatum 1 januari 2022, wat naar verwachting zal leiden tot een verhoging van de WOZ-waarde voor 2024.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk of digitaal bezwaar maken.

Wilt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken? Kijk dan op onze website Bezwaar maken tegen aanslag WOZ-beschikking.

Bijzonderheden

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het team Belastingen, via telefoon (0315) 292 292 of per e-mail: belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Veelgestelde vragen over de WOZ en uw belastingaanslag