Voet- en achterpaden

Situatieschets

De vele voet- en achterpaden die we hebben zijn soms verlicht en soms ook niet.

Voetpaden

We kennen in onze gemeente diverse soorten voetpaden namelijk:

  • vrijliggende voetpaden bijvoorbeeld door de woonwijken heen;
  • voetpaden die langs een rijbaan of fietspad liggen;
  • voetpaden die gescheiden door struiken/grasveld van een rijbaan of fietspad liggen, maar wel evenwijdig eraan lopen;

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid (en dan vooral het gevoel van veiligheid) speelt vooral een rol op vrijliggende voetpaden. Vaak worden deze voetpaden gebruikt om de honden uit te laten. Als er zicht vanuit de omgeving op de voetpaden is, dan is er sprake van enige mate van sociaal toezicht. Echter vaak liggen de voetpaden tussen de wijken in, zonder dat er zicht vanuit de omliggende omgeving op de paden is.

Indirect of direct verlicht

Voetpaden kunnen verlicht worden vanaf de naastgelegen weg (indirecte verlichting).

of door een lantaarnpaal op het voetpad (directe verlichting).

Achterpaden

Achterpaden zijn paden die achter de huizen langs lopen. Dit zijn meestal smalle paden om toegang te krijgen tot de achtertuinen. Vaak zijn de achterpaden niet van ons, maar van derden zoals de woningbouwvereniging. Op de achterpaden is meestal weinig sociale controle.

Wat gaan we doen?

Voetpaden langs een doorgaande weg, al dan niet gescheiden door een groenstrook, zijn over het algemeen indirect verlicht (mee verlicht met de rijbaan of het fietspad als daar verlichting op staat).

Vrijliggende voetpaden worden niet verlicht, tenzij er geen verlichte (kortsluitende) alternatieve looproute is en er voldoende sociale controle is. Dit wordt per situatie beoordeeld.  

Als een voetpad wel direct verlicht wordt, dan wordt deze in de avond gedimd en/of in de nacht uitgeschakeld als dit technisch mogelijk is.

Onze achterpaden worden niet verlicht, net als in de voorgaande jaren. Wij hanteren wel een stimulerend beleid voor achterpadverlichting. Dit houdt in dat als er vanuit de woningbouwvereniging behoefte is aan achterpadverlichting, wij op kosten van en in overleg met de woningbouwstichting de verlichting plaatsten. Na de plaatsing nemen wij de verlichting in eigendom en beheer over van de woningbouwvereniging. De beheerskosten worden voor de komende jaren ook door de woningbouwvereniging afgekocht.