Openbare verlichting

De gemeente Oude IJsselstreek ligt in het prachtige groene landschap in de Achterhoek. Net zoals in veel omliggende gemeenten zijn we terughoudend met verlichting. We zien in de openbare ruimte diverse lichtsoorten zoals licht van de straatverlichting (openbare verlichting), licht van bedrijven, reclame, aangelichte monumenten, tuinen, paardenbakken, sportverenigingen, enzovoort.
In dit beleidsplan ‘Licht in de Openbare Ruimte’ geven wij onze visie voor al deze lichtbronnen weer. Het beleid heeft een looptijd van 2020-2025.

Op de interactieve kaart kunt u alle onderdelen zien. Ga naar de interactieve kaart.

Geen toegankelijk tekstalternatief
Kaart Oude Ijsselstreek met de verschillende onderdelen uit het beleidsplan

Visie

Wij willen een leefbare, energiezuinige en duurzame openbare ruimte voor onze inwoners, ondernemers en toeristen. Dat bereiken we niet alleen, maar door gezamenlijk te kijken waar licht nodig is, welke hoeveelheid licht we nodig hebben en op welk moment van de dag.

Licht als hulpmiddel

De openbare verlichting in onze gemeente draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten in de donkere uren. In Nederland leven we leven immers net zoveel uur in het donker als in het licht. De openbare verlichting kan een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en een prettige leefomgeving. Zij kost echter ook energie, kan lichthinder veroorzaken en heeft effect op de flora en fauna. Maar ook heeft zij effect op onze gezondheid. Ons lichaam heeft ook donkerte nodig, onder andere voor de aanmaak van melatonine. Daarom is het van belang dat we een goede afweging maken waar we licht plaatsen, hoeveel licht en op welke tijden deze moet branden.

Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar de openbare verlichting te kijken, maar naar alle lichtbronnen in de openbare ruimte. Tezamen bepaalt het immers het beeld buiten. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we een prettigere openbare ruimte creëren die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Beleid in hoofdlijnen

Wilt u graag de hoofdpunten van ons beleid lezen? Lees dan het beleid in het kort. Wilt u alles zien kijk dan op de pagina Beleid in Beeld. Hier ziet u ons beleid dat door middel van foto’s met een korte toelichting wordt getoond.

Heeft u een storing te melden in de openbare verlichting, bijvoorbeeld een kapotte lamp, dan kunt u deze online doorgeven via de website van de gemeente.

Storing melden openbare verlichting

Is er iets kapot in uw woonomgeving, bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, dan kunt u deze bij ons melden!

Storing melden openbare verlichting

Iedere lantaarnpaal heeft een uniek nummer. Het is belangrijk bij een storing dit nummer door te geven, zodat de monteur de goede mast kan repareren. Kunt u het nummer niet lezen, geef dan duidelijk aan waar de lantaarnpaal staat. 

Een normale lampstoring is binnen 10 werkdagen opgelost, meestal sneller. Andere storingen, zoals een aangereden mast of een kapotte lamphouder, duren wat langer. Deze materialen moeten besteld worden.