Verhuizen / Inschrijven in Oude IJsselstreek

Algemeen

Verhuist u naar of binnen Oude IJsselstreek? Meld dit dan bij de gemeente Oude IJsselstreek. Verhuist u van Oude IJsselstreek naar een andere gemeente? Dan meldt u dat in de nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij gemeente Oude IJsselstreek uitgeschreven.

U kunt uw verhuizing online doorgeven. De bevestiging van de verhuizing zult u digitaal ontvangen. U kunt de status van uw verhuizing volgen door in te loggen in MijnOIJ. U hoeft niet meer naar het gemeentehuis te komen als u uw verhuizing online doorgeeft.

Wat u moet weten

Geef uw verhuizing door vanaf 28 dagen vóór de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Gebeurt het pas na 5 dagen na de verhuizing, dan wordt de aangiftedatum van de verhuizing (dus de ontvangstdatum van uw aangifte) als verhuisdatum vastgelegd.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Wie kan een verhuizing doorgeven

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders / gezag houders voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • Curatoren mogen ook de verhuizing doorgeven voor mensen die onder curatele staan. 
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd.

Inwonen of samenwonen

Gaat u bij iemand inwonen of samen, dan heeft u een toestemmingsformulier nodig. U kunt hier het toestemmingsformulier downloaden. Zorg dat u het toestemmingsformulier ingevuld heeft voor u de online aangifte start.

Afspraak maken

Wilt u liever langskomen? U kunt hiervoor online of telefonisch een afspraak maken. U moet het volgende meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs, zoals rijbewijs of paspoort.
  • Eventueel een machtigingsformulier
  • Eventueel het toestemmingsformulier waarin huidige bewoner(s) of verhuurder(s) verklaren dat u er mag komen wonen met een kopie van hun legitimatie.

Download het machtigingsformulier

Verhuizing schriftelijk melden

U kunt uw verhuizing ook schriftelijk melden. Vraag telefonisch een verhuisformulier aan bij de gemeente. Vul het verhuisformulier in en stuur deze met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en overige benodigde bijlagen naar:

Gemeente Oude IJsselstreek
t.a.v. Burgerzaken
Postbus 42
7080 AA  GENDRINGEN

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing kost niets.

Zie ook

Verhuizen van het buitenland naar de gemeente

Eerste inschrijving

Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u zich binnen vijf dagen na uw aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente. Voor een eerste inschrijving kunt u uitsluitend op afspraak bij de gemeente terecht. 

Hervestiging

Komt u uit het buitenland en wilt u opnieuw in Nederland gaan wonen? Dan moet u binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Voor een hervestiging uit het buitenland kunt u uitsluitend op afspraak bij de gemeente terecht.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist of emigreert u vanuit de gemeente Oude IJsselstreek naar het buitenland? Of verwacht u minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Aan welke instanties geeft de gemeente mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.