Toekomstvisie Oude IJsselstreek

Wat is de toekomstvisie?

In onze Toekomstvisie schetsen we het strategische perspectief voor de gemeente Oude IJsselstreek. We laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Want Oude IJsselstreek is een mooie plek om te leven, en een uitstekende plek om het te maken. Deze Toekomstvisie is ook onze omgevingsvisie. 

Oude IJsselstreek heeft zichzelf zeven opgaven gesteld waarmee we een antwoord kunnen bieden op maatschappelijke uitdagingen en waarmee de gemeente en de gemeenschap verder kunnen groeien. De opgaven zijn geen projectplannen of vast te leggen doelen. Ze moeten ons richting geven in de ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden.

De 7 opgaven

Met de zeven opgaven geeft Oude IJsselstreek antwoord op maatschappelijke opgaven en kan als gemeente en gemeenschap verder groeien:

Benut de stroom van de Oude IJssel

De Oude IJssel vormt het natuurlijke ‘blauwe goud’ dat door onze gemeente stroomt. De gemeente zet in op het benutten van alle kansen die de Oude IJssel als zone biedt. Het gebied op en rondom de rivier kan een vliegwiel zijn voor toerisme en recreatie, bedrijvigheid, klimaatvraagstukken en wonen.

Florerende Smart Industry

Een bloeiende en concurrerende lokale economie heeft een aanzuigende werking op mensen en kapitaal waarmee demografische ontwikkelingen kunnen worden gekeerd en wonen een boost krijgt. Drie duidelijke clusters dragen bij aan een robuust economisch systeem. Werken op De Rieze, innoveren op het DRU Industriepark en innovatieve en hightech maakindustrie rond Varsseveld. Gemeente Oude IJsselstreek zet zich daarmee de komende jaren nog beter op de kaart en zet in op het ontwikkelen van het nieuwe Varsseveld Industriepark (het VIP).

Vitaal platteland

Het agrarisch buitengebied is een belangrijke en karakteristieke pijler in onze gemeente. De landbouwsector is voor ons als plattelandsgemeente een cruciale sector, zowel qua economische omvang als qua ruimtebeslag in het buitengebied. Wij zien dat het platteland zich het komende decennium ontwikkelt tot een multifunctioneel buitengebied.

De allernieuwste energie

In onze gemeente vinden ontwikkeling plaats op vele fronten, van woningbouw tot het ontwikkelen van industrie en bereikbaarheid. Bij al die ontwikkelingen maken we optimaal gebruik van de meest duurzame en nieuwste vormen van energie. 

Groene parels

Van de Slangenburg tot de Vennebulten en van het Zwarte Veen tot de Anholtse bossen vormen prachtige landgoederen, oude bossen en natuurgebieden een groene parelketting door Oude IJsselstreek. We gaan dit karakteristieke landschap verder versterken.

Gezond oud worden én gezond jong zijn

Oude IJsselstreek is de plek waar mensen zich kunnen ontplooien, gezond kunnen leven en regie op hun eigen leven hebben. In de basis benutten we vooral de kracht van de maatschappij om een plek te maken waar mensen hun leven lang fijn en gezond kunnen wonen. 

Het witte vel

De Toekomstvisie is een levend document. Want hoe we ook vooruit turen, zowel de nabije als de verre toekomst kennen we niet. Er gaan zich tal van zaken voordoen die ons dwingen deze Toekomstvisie bij te stellen. Hobbels en beren op de weg, maar juist ook kansen, versnellingen en innovaties.

Samenwerking

Zonder inwoners, ondernemers en inhoudelijk betrokken partners kan een toekomstvisie niet tot stand komen. Zij maken Oude IJsselstreek. En dus werden zij de afgelopen jaren uitgenodigd om hun beelden bij de toekomst van Oude IJsselstreek te delen tijdens vele ontmoetingen en gesprekken. In de gesprekken kwamen de onderwerpen woningaanbod, duurzaamheid, bereikbaarheid, vergroening, toerisme en recreatie bevordering en veiligheid vaak terug. Deze thema’s komen ruimschoots terug in de visie. 

Ook bij de uitvoering van de visie streven we naar dezelfde samenspraak en goede afstemming met de omgeving. Dat geldt voor inwoners, bedrijven, instellingen en overheden.