Stallen en kassen

Situatieschets

We hebben veel agrarische bedrijven met hun stallen en kassen. Ook zien we een toename van open stallen.

Verlichte stal of kas

Steeds vaker worden stallen en kassen verlicht. Soms is een kas of stal al van ver zichtbaar. Dit kan lichtvervuiling (lichtkoepel boven een gebied) geven, maar ook lichthinder (direct licht in een woning bijvoorbeeld).

Boesvelderdijk in Westendorp. Open stal die van ver goed zichtbaar is in het landschap.
Boesvelderdijk in Westendorp

Wet en regelgeving

Vanuit het activiteitenbesluit (artikel 3.56 lid 1) moeten kassen aan de bovenkant een lichtscherminstallatie hebben die ten minste 98% lichtuitstraling kán verminderen. Als een ondernemer alleen overdag belichting toepast hoeft hij geen lichtscherminstallatie te hebben.

Een lichtscherminstallatie kan bestaan uit één schermdoek, maar ook uit verschillende onderdelen of meerdere schermdoeken. De ondernemer moet zelf de vermindering van 98% aantonen. Afscherming is alleen vereist als de verlichting in een kas daadwerkelijk wordt ingezet voor de groei van de gewassen.

De ondernemer moet de zijgevels van een kas vanaf zonsondergang tot zonsopgang zodanig afschermen dat hij de lichtuitstraling op 10 meter afstand met ten minste 95% vermindert. Ook mogen de lampen niet te zien zijn buiten de inrichting (artikel 3.59 Activiteitenbesluit).

In het Activiteitenbesluit en het Burgerlijk Wetboek is een zorgplicht opgenomen. Vanuit de zorgplicht mag er geen lichthinder voor omwonenden en de flora en fauna ontstaan. Dit geldt dus ook voor de stallen en kassen.

Het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied’ geeft geen specifieke regels over de verlichting van stallen en kassen. Stallen en kassen moet wel landschappelijk ingepast worden.

Wat gaan we doen?

Wij willen lichthinder en lichtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Ook willen we de flora en fauna beschermen. Waar daar aanleiding toe is, gaan we in gesprek met de eigenaren om mogelijke lichthinder te voorkomen of te beperken.

Wat vragen we?

Voorkom onnodige lichthinder door een goede afscherming en afstelling. Doe het licht uit zodra dat kan.