Sportvelden

Situatieschets

Sporten is gezond voor jong en oud. Gelukkig hebben we verdeeld over onze gemeente diverse sportvelden liggen. De verlichting op deze sportvelden is van de verenigingen zelf.

Zichtbaar vanaf een afstand

Veel sportvelden liggen in een open landschap of juist midden in de bossen. Ze zijn in de avonduren van grote afstand al zichtbaar door de enorme hoeveelheid licht.

Sportveld in Westendorp aan de Doetinchemseweg gezien vanaf de Boesvelderdijk. Het licht is van ver zichtbaar in het open landschap.
Sportveld in Westendorp

Wet- en regelgeving

Het aantal uren dat de sportverlichting brandt is echter beperkt. Volgens het Activiteitenbesluit (landelijke wetgeving) moet de verlichting op het veld om 23.00 uur uit zijn.

Toegankelijk

Sporten is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Alle inwoners moeten kunnen sporten. Daar wil de gemeente zich voor inzetten. Dat houdt ook in dat de weg ernaartoe goed berijdbaar moet zijn.

Led

Ledverlichting is in opkomst voor de sportvelden. Veel van de sportverenigingen hebben al ledverlichting staan. Deze lichtbron heeft als voordeel dat het direct aanschakelt en makkelijk uit-/aangezet kan worden. Daardoor hoeft het licht alleen te branden als er gespeeld wordt. Ook kan de verlichting goed gedimd worden.

Minder lichthinder

Door een armatuur te kiezen dat goed gericht wordt, is er minder uitstraling naar de omgeving. Nieuwere armaturen hebben vaak betere spiegels, waardoor het makkelijker is om het licht daar te krijgen waar het nodig is.

Bij het vervangen van de lamp werd nog weleens tegen de spiegel aangestoten, waardoor het licht niet meer goed gericht was. Vervelend voor de omgeving (er is meer hinder van het licht dan nodig is), maar ook op het veld. Er kunnen donkere plekken ontstaan of vlekken op het veld.

Inmiddels hebben veel verenigingen ledverlichting staan. Hierbij is de afstelling nog belangrijker. Een verkeerde afstelling veroorzaakt lichthinder.

Door het niet goed afstellen van de verlichting kan het gebeuren dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. Het licht schijnt vol op de weg waardoor de weggebruiker verblind of afgeleid wordt.

Sportvereniging in Ulft. Fel licht dat alle kanten uitstraalt, ook op de weg.
Sportvereniging in Ulft

Parkeren

Bij alle sportvelden zijn parkeerterreinen aanwezig. Meestal zijn deze van ons. Het licht op de sportvelden moet om 23.00 uur uit zijn. Maar op de parkeerterreinen is het licht vaak wel de hele nacht aan, terwijl er geen auto meer staat.

Parkeerplaats bij het sportveld in Etten. De parkeerplaats is leeg en het licht staat volop aan.
Parkeerplaats bij het sportveld in Etten.

Wat vragen we?

Het is belangrijk dat de sportverenigingen zich bewust zijn van de mogelijke lichtuitstraling in de omgeving en het energieverbruik door de verlichting. Dit kan beide verminderd worden door:

  • alleen het licht aan te doen op de velden waar getraind wordt;
  • ledverlichting aan te schaffen;
  • gebruik te maken van dimmen als er op het hoofdwedstrijdveld alleen getraind wordt;
  • het licht na het spelen direct uit te doen (als er geen andere spelers meer gebruik hoeven te maken van het veld);
  • niet zelf een lamp te vervangen;
  • de lampen regelmatig te laten controleren op de juiste afstelling.

Wat gaan wij doen?

De veldverlichting is de verantwoordelijkheid van de verenigingen. Echter, wij kunnen wel advies geven. Vooral ten aanzien van het gedrag valt veel energie te besparen. Wij bespreken dit tijdens het reguliere overleg met de sportverenigingen.

De verlichting op de parkeerterreinen bij de sportvelden die wel van ons is, gaat in principe na 00.00 uur uit zodra dit technisch mogelijk is. Dit wordt echter wel per situatie bekeken en in overleg met de sportverenigingen.

Als het licht op de parkeerterreinen bij de sportparken niet van ons is, gaan wij in overleg met de sportverenigingen om te bespreken of het licht gedimd kan worden in de avond en na 00.00 uur uitgezet kan worden. Kan dat om bepaalde redenen niet, dan vragen we om het licht in de nacht nog verder terug te dimmen.