Spoed

Voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties belt u 112.

Geen spoed wel hulp nodig

Is er geen spoed maar is er wel snel hulp nodig. Afhankelijk van de situatie, belt u met:

  • De politie bij u in de buurt: 0900-8844*

* Dit informatienummer heeft een starttarief van 9,4 cent en kost 2,76 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten.

  • Spoedeisende huisartsenzorg
  • Huisartsenpost Oude IJssel: 085 485 3444 ('s avonds, 's nachts en in het weekend)

Melden vermoedelijke kindermishandeling of huiselijk geweld

  • Vragen over veilig thuis: 0800 - 2000 (7 dagen in de week, 24 uur bereikbaar)

Hulp voor kinderen in de knel én hun gezin

  • Jeugdbescherming Gelderland: 0800-99 555 99  (7 dagen in de week, 24 uur bereikbaar)

U kunt terecht bij de gemeente als het -tijdelijk- tegenzit en u hulp, ondersteuning of zorg nodig heeft. Samen zoeken we dan een oplossing die bij uw persoonlijke situatie past.