Smart City

Situatieschets

Smart City staat voor een slimme stad (smart city) waarbij informatietechnologie en het internet der dingen (Internet of Things) gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Deze technieken zijn nog volop in ontwikkeling.

Mogelijkheden

Door de technologische ontwikkelingen kunnen we steeds meer. We kunnen niet alleen data verzamelen, maar ook met elkaar verbinden en crossverbanden leggen.

Dat geeft nieuwe mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een systeem waarmee aangegeven wordt waar je een vrije parkeerplek kunt vinden. Of een sensor in een afvalbak. Zodra de afvalbak bijna vol is, komt er een signaal dat deze geleegd moet worden. Nu rijdt de vuilniswagen niet te vroeg (de afvalbak zit nog niet vol) of te laat (de afvalbak zit al vol). Andere ontwikkelingen zijn het meten van de wegdektemperatuur, fijnstof of het voorspellen van de temperatuur zodat daar tijdens de gladheidsbestrijding rekening mee gehouden kan worden. Maar er kan nog veel meer.

Privacy en beveiliging

Bij al deze toepassingen is het van belang om goede afspraken te maken over de privacy en de beveiliging. Het hacken van gegevens en daarmee invloed kunnen uitoefenen op de datastromen, moet voorkomen worden en vergt goed toezicht. Camera’s kunnen van alles vastleggen, maar we moeten goed bekijken of dat wenselijk is en noodzakelijk.

In geval van een ongeluk is het fijn als direct bij de alarmcentrales zichtbaar is wat er is gebeurd, wat de toestand van de slachtoffers is en waar het beste hulp op ingezet kan worden. Maar als het om een camera gaat die ziet waar we heen rijden, dan kan dat voor veel mensen ook het gevoel geven dat ze geen privacy meer hebben.

Bij ons

Vooral steden zijn druk met de ontwikkeling van smart city, toch kan het ook hier in onze gemeente handig zijn. De ontwikkelingen voor slimme toepassingen gaan razendsnel en ook de kosten nemen geleidelijk af.

Wat gaan we doen?

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, maar zijn geen koploper. Zodra er een slimme toepassing is die bij ons past en ook financieel interessant is, wordt deze toegepast. Daarbij houden we uiteraard rekening met de privacy en beveiliging.