Recreatie

Situatieschets

Wij hebben toeristen en recreanten veel te bieden. Bossen, akkers, weilanden en zelfs heide. Fraaie boerderijen, rijen knotbomen en elzensingels en natuurlijk de Oude IJssel bepalen het landschapsbeeld. Deze landschappelijke waarden zorgen voor een belangrijke aantrekkingskracht.

Zowel inwoners als toeristen komen graag fietsen en wandelen. Maar niet alleen vanwege de prachtige natuur, juist ook vanwege de cultuur. Het vele cultureel erfgoed is het bewijs van een levendige (ijzer)historie.

We hebben campings, bungalowparken, B&B’s en hotels. Het is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente.

Verlichting

Vaak brengt recreatie verlichting met zich mee. Bij horeca en campings bijvoorbeeld. Veel recreatiemogelijkheden bevinden zich in onze buitengebieden en soms ook in natuurgebieden. Dit zijn kwetsbare gebieden vanwege de flora en fauna.

Camping in onze gemeente met verlichting. Door het open gebied waar deze in ligt, is het licht van ver zichtbaar.
Camping met verlichting

Wat gaan we doen?

Recreatie is belangrijk voor onze gemeente. In de Toekomstvisie heeft toerisme een belangrijke plek. Wel moet continu afgestemd worden of het de natuurgebieden niet schaadt en is het belangrijk om terughoudend te zijn met licht in de natuur- en buitengebieden.

In die situaties waar daar aanleiding toe is, gaan we in gesprek met de recreatieondernemers om terughoudend te zijn met verlichting, deze in de avond te dimmen en in elk geval na 23.00 uur uit te doen.