Reclame

Situatieschets

We zien steeds meer reclame-uitingen. Bedrijven, winkels en verenigingen maken er graag gebruik van. Steeds vaker wordt ook verlichting gebruikt om de reclame beter op te laten vallen.

Wanneer wel en niet?

Een ondernemer heeft zijn bedrijfsnaam - verlicht - op de gevel geplaatst. Een winkelier heeft zijn etalage verlicht om klanten te laten zien wat er te koop is. Maar willen we midden in de nacht weten waar bedrijf x zit of weten wat er in de aanbieding is? En willen we zien wat er allemaal te koop is in de nacht?

Een bedrijf in de avond dat wel heel goed zichtbaar is
Een bedrijf in de avond

Oftewel: wanneer willen we wel en wanneer geen licht hebben?

Een bedrijf bij daglicht. Overdag valt het bedrijf niet goed op.
Een bedrijf bij daglicht dat overdag niet zo opvalt

Zichtbaarheid

Soms is een reclamebord op de gevel zo fel verlicht dat het niet meer leesbaar is. Dan schiet het zijn doel voorbij. Opvallend is dat veel bedrijven in de late avond/nacht beter te vinden zijn dan overdag. Overdag valt hun logo niet op, maar in het donker des te meer.

Hoofdstraat in Terborg. Het reclamebord is niet meer leesbaar vanwege de hoeveelheid licht.
Hoofdstraat in Terborg

Reclame aan lantaarnpalen

Aan lantaarnpalen kunnen ook reclameborden worden bevestigd. Verlicht of onverlicht. Voor de gemeente kan het een extra inkomstenbron zijn. Er zijn echter ook andere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Uit het oogpunt van lichthinder worden de fel stralende borden in de avond en nacht niet door iedereen op prijs gesteld en werpt ook het energiegebruik vraagtekens op. Om een reclamebord aan een lantaarnpaal te bevestigen, moet deze extra verzwaard zijn. Dat is niet standaard het geval en is ook duurder. Ook moeten we ons afvragen of we wel reclame aan de lantaarnpalen willen in een groene gemeente als de onze. De afgelopen jaren hebben we geen reclame aan lantaarnpalen toegestaan.

Skybeamer

In elk dorp hebben we een skybeamer. Deze is van ver zichtbaar als deze aan is. Het zorgt voor lichtvervuiling. Voor de eigenaar is het een middel om mensen te trekken. Deze brandt vanaf de kerst t/m de week van Oud & Nieuw. De bundels komen samen op XXXXXXXXXXXX

Leddisplays

Led/lcd displays/schermen, lichtkranten en dergelijke (verder leddisplays genoemd) zijn lichtgevende borden. Deze kunnen stilstaande, wisselende of knipperende beelden bevatten. Ze kunnen van invloed zijn op de verkeersveiligheid. De weggebruiker kan erdoor worden afgeleid en kan zich dan niet meer goed concentreren op het rijden. De kleur van de advertenties is ook bepalend voor de felheid. De leddisplays kunnen ook storend zijn in het landschap en voor onze inwoners.

Leddisplay in de Staringstraat in Gendringen. Dit komt steeds vaker voor en deze leddisplays komen de verkeersveiligheid niet ten goede.
Staringstraat in Gendringen

Wet- en regelgeving

Voor reclame zijn regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. Hierin staat beschreven waar het wel en niet toegestaan is, welke afmetingen het mag hebben en waar op getoetst wordt. De APV omschrijft in artikel 4.15 dat het verboden is om op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

De vergunning voor verlichte reclame kan worden geweigerd als de reclame op zichzelf of voor de omgeving niet voldoet aan het welstandsbeleid. Ook kan een vergunning geweigerd worden om overlast te voorkomen voor de omgeving (bijvoorbeeld lichthinder).

Voor reclame-uitingen geldt de richtlijn ‘Lichthinder’ van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde), de CROW-publicatie ‘Reclame langs wegen’ en de nota van Rijkswaterstaat ‘Beoordeling van Objecten langs (auto)snelwegen’. Nieuwe toekomstige richtlijnen die relevant zijn worden ook meegenomen.

Abri’s

In bushokjes wordt ook vaak verlichte reclame geplaatst. Dit is van ver zichtbaar. Wij hebben dit nog niet aanbesteed aan een externe partij.

Etalages

In onze centra zijn verlichte etalages. Het licht van deze etalages schijnt op de stoep en straat. Daardoor lijkt het donker op de straat.

Centrum van Ulft. Verlichte etalage schijnt op de stoep. Het lijkt daardoor donker op straat terwijl dat niet zo is.
Centrum van Ulft

In etalages of winkels zien we ook steeds vaker leddisplays of tv-schermen. Deze stralen ook uit op de stoep en kunnen voor aanwonenden lichthinder veroorzaken.

Wat gaan we doen?

Wij staan reclameborden (zowel onverlicht als verlicht) aan lantaarnpalen niet toe, net als voorheen. Deze zorgen voor lichtvervuiling en een hoger energieverbruik.

We zijn terughoudend ten aanzien van verlichte reclameborden. Het mag niet de leefomgeving aantasten, verrommeling van het landschap geven of de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Nieuwe leddisplays staan we in principe niet toe. In ieder geval houden we onderstaande eisen aan.

  • Knipperende beelden staan wij niet toe;
  • Bepaalde kleuren kunnen niet toegestaan worden;
  • De verkeersveiligheid mag nooit in gevaar komen;
  • De lichtintensiteit moet worden afgestemd op de omgeving en de openbare verlichting;
  • De leddisplays/lcd-schermen zijn in de avond altijd gedimd en worden in de nacht uitgezet.

Ook ten aanzien van lichtgevende schermen in etalages zijn wij terughoudend. Deze mogen in ieder geval geen hinder veroorzaken, moeten in de avond gedimd worden en uit zijn in de nacht.

Nieuwe skybeamers staan we niet meer toe.

Voor de abri’s gaan we met de regiovervoerder in gesprek om te kijken of deze uit kunnen als de laatst bus is geweest. In ieder geval willen we dat ze in de avond gedimd worden.

Wat vragen we?

Als de situatie daartoe aanleiding geeft, gaan we in gesprek met de ondernemer(s) om terughoudend te zijn met verlichte reclameborden en dergelijke. Door gericht of gedimd licht te gebruiken kan vaak meer bereikt worden. Ook vragen we de ondernemer(s) om kritisch te kijken naar wanneer (op welke tijden) verlichting nodig is.