Planschade

Algemeen

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een planologisch (ruimtelijk) besluit. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een locatie door een bestemmingsplanprocedure een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld doordat uw onderneming minder inkomsten heeft of omdat uw woning of pand minder waard wordt.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de geleden planschade.

Wat u moet weten

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schade is het gevolg van een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een uitzondering op een bestemmingsplan;
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. U bent de eigenaar, geen huurder;
  • De schade was niet te voorzien, voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten);
  • U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie voor de schade ontvangen;
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden.

Bij de beoordeling van de schade wordt rekening gehouden met het normaal maatschappelijk risico; minimaal 2% van de waarde van uw pand of inkomsten wordt niet vergoed.

Kosten

Voor het behandelen van de aanvraag betaalt u een drempelbedrag van € 300,-. Dit bedrag wordt terugbetaald bij een geheel of gedeeltelijk positieve beslissing op de aanvraag.

Planschadeverordening

De procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Oude IJsselstreek kunt u vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR25266

Aanvraagformulier Planschade

Een verzoek om een tegemoetkoming in planschade kunt u indienen door een compleet ingevuld aanvraagformulier te mailen naar info@oude-ijsselstreek.nl. U kunt het formulier ook per post toesturen.

Vervolgens wordt er contact met u opgenomen omtrent het betalen van het drempelbedrag.