Participatiebeleid

Waarom moeilijk doen als het samen kan? (Bron: Loesje)

“Beleid en plannen worden beter als de gemeente het samen met inwoners maakt.” Dat is de gemeenschappelijke mening van zowel de inwoners, als het college en de gemeenteraad. In het nieuwe participatiebeleid is dit dan ook als uitgangspunt genoemd voor alle participatietrajecten. Participatie en communicatie zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden bij al het beleid en plannen van de gemeente. Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad een participatiebeleid vastgesteld die het meer ‘handen en voeten’ geeft.

Lees een samenvatting van het beleid

Of, als je er echt meer over wilt weten, lees het complete beleid. Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen.

Bent u initiatiefnemer en wilt u weten hoe u omwonenden kunt betrekken? Bekijk het stappenplan.

Met participatie wordt hier bedoeld: samenwerken, het betrekken van inwoners bij beleid en plannen of inwoners het initiatief laten nemen. Otwin van Dijk: “Gemeente Oude IJsselstreek vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij beleid en plannen en dat gebeurt nu al, maar het kan beter. Hoe meer inzicht we krijgen in de meningen van onze inwoners, hoe beter we ons beleid kunnen afstemmen. Daarnaast blijven we verantwoordelijk voor het algemene belang en moeten we niet bang zijn om beslissingen te nemen. Ook niet als dit betekent dat sommige inwoners niet blij zijn met het besluit.”

Het beleid is gebaseerd op een onderzoek onder 466 inwoners, waarbij ook de gemeenteraad en organisatie zijn betrokken. Uit dit onderzoek kwam een aantal opvallende zaken naar voren. Zo blijkt dat inwoners het ontvangen van goede informatie nog altijd belangrijker vinden dan meebeslissen over beleid en plannen. Veel inwoners zien het maken van een beslissing als taak van de gemeente.

De Omgevingswet en participatie

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet beschrijft dat inwoners meer initiatief moeten kunnen nemen. En dat zij bij eigen initiatieven zoals het bouwen van een schuur of dakkapel, zelf verantwoordelijk zijn voor het informeren en betrekken van de buren. De mate van invloed van inwoners op beleid en plannen zou groter moeten worden. Uit het onderzoek van Oude IJsselstreek blijkt, dat voor zowel inwoners als medewerkers van de gemeente die rol nog niet altijd vanzelfsprekend is. Gemeente Oude IJsselstreek gaat inwoners en medewerkers hierbij individueel begeleiden.

De Omgevingswet stelt ook dat elke gemeente een participatieverordening moet maken. Een verordening is een juridisch document, waarin de afspraken staan die we maken met de raad en de inwoners over participatie. Het beleid is als het ware een uitwerking en uitleg van deze verordening.

Bekijk de verordening

Naar de inwoners toe

Inwoners zijn door de gemeente steeds moeilijker te bereiken. Traditionele communicatiemiddelen zoals berichten in de krant, worden weinig gelezen en ook online zit niet iedereen te wachten op berichten van de gemeente. De motivatie om deel te nemen aan participatietrajecten en vertrouwen in de gemeente is soms klein. Oude IJsselstreek wil daarom meer naar de plekken toe, waar inwoners zijn. De Praotbus, waarmee de gemeente mee op pad gaat, is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast gaat ze investeren in een online platform, waar inwoners ook online kunnen reageren op plannen. De gemeente gaat meer terugkoppelen over ‘wat’ er met de meningen van de inwoners is gedaan, om een beter wederzijds vertrouwen te creëren en transparant te zijn naar de inwoners. 

Hoewel er op projectniveau al vaak wordt nagedacht over participatie binnen de gemeente, is er nog geen gemeentebreed beleid. Daarom is dit participatiebeleid breder getrokken dan alleen als een onderdeel van de Omgevingswet.

Aan de slag

In de toekomst wil gemeente Oude IJsselstreek meer samenwerken met inwoners. En we willen het makkelijker maken voor inwoners om zelf initiatieven op te pakken. Dat vraagt wat van de medewerkers van de gemeente en ook van de inwoners. In het participatiebeleid staan drie vragen die je jezelf kunt stellen als je aan de slag gaat met participatie. Elk project is anders. Soms zijn er veel mensen bij betrokken, soms weinig. Soms is het een onderwerp wat heel erg leeft onder inwoners en soms vinden inwoners het minder interessant. En het ene project heeft natuurlijk meer impact dat het andere. Het zal dus altijd maatwerk blijven. Vanaf 1 mei 2022 hebben we ook een Participatiecoach. Zij helpt collega’s van de gemeente en initiatiefnemers die inwoners willen betrekken bij een nieuw plan. Denk dan bijvoorbeeld aan een bouwproject of herinrichting van een plein. Heb je een vraag? Neem contact op met team communicatie via communicatie@oude-ijsselstreek.nl