Aan de slag met participatie

Heb je een idee om iets te (ver)bouwen of wil je graag iets organiseren? Dan heb je meestal te maken met omwonenden die hier mogelijk last van krijgen, iets van vinden of misschien zelfs gemak van krijgen. Hoe dan ook; het is belangrijk om hen op tijd te informeren of betrekken bij je plannen.

Bij het indienen van een aanvraag zal de gemeente hier ook naar vragen.

Maar wat is dan de beste manier om dit te doen? Doorloop de stappen die hieronder staan omschreven. En heb je dan nog vragen? Mail naar communicatie@oude-ijsselstreek.nl.

Hieronder schetsen we de stappen die we nemen bij een ideaal participatieproces:

1. Start

Bij het melden van het initiatief wordt de initiatiefnemer al gewezen op de mogelijke ondersteuning bij participatie door participatiecoach en met het stroomschema gebaseerd op de vragen bij: ‘Hoe bepaal je de vorm van participatie?’, kan de initiatiefnemer makkelijk een participatieplan maken. Daarnaast staan verderop tips en tools die de initiatiefnemer in kan zetten.

2. Bepalen proces

Uitvoering van participatie door initiatiefnemer zelf. Initiatiefnemer betrekt omwonenden of anders betrokkenen en informeert de gemeente hierover.

3. Indienen plan

Bij het indienen van het plan zitten ook de resultaten van participatie. De projectleider of participatiecoach beoordeelt of dit voldoende is. Eventueel kan de gemeente zelf nog aanvullen of de initiatiefnemer opdracht geven tot een vervolg.

4. Terugkoppeling

De resultaten van het participatietraject wat is doorlopen, maken onderdeel uit van de aanvraag. In de reactie op de aanvraag door de gemeente wordt dit meegenomen.