Paardenbakken

Situatieschets

Net als in de omliggende gemeenten, komen er ook bij ons steeds meer paardenbakken bij particulieren. Steeds vaker wordt hier ook in de avonduren gebruik van gemaakt en wordt er dus verlichting bij geplaatst. Door de open omgeving, zie je het licht soms al van verre. Hoewel de verlichting meestal maar een paar uur brandt, is het wel vaak veel en vooral ook fel licht. Bij een manege (niet hobbymatig) brandt de verlichting natuurlijk wel veel langer achter elkaar.

Een paardenbak in onze gemeente die voorzien is van verlichting
Verlichte paardenbak

Wet- en regelgeving

In het bestemmingsplan buitengebied staat aangegeven waar een paardenbak gerealiseerd mag worden. Bij agrarische gronden (artikel 3.2.6/4.2.6) zijn maximaal 4 lichtmasten toegestaan en deze mogen maximaal 8m hoog zijn. Ook bij bestemming wonen gelden deze eisen (artikel 24.2.6)

Belangrijk is dat de paardenbakken goed in het landschap zijn ingepast. Als men verlichting wil plaatsen, moet er altijd een vergunning aangevraagd worden.

Binnen de kom mag geen paardenbak gesitueerd worden.

Wat vragen we?

Er mag geen lichthinder ontstaan door verlichting bij een paardenbak. Ook mag het licht geen gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Dit kan door onder andere:

  • de lampen goed af te stellen zodat er alleen licht in de bak schijnt;
  • niet te fel licht gebruiken;
  • het licht in de avond te dimmen;
  • het licht uit te doen na het rijden.

Wat gaan we doen?

Als er wel lichthinder ontstaat of dreigt te ontstaan, gaan we in gesprek met de eigenaar. Als het nodig is stellen we nadere eisen.