Op weg naar een duurzaam Silvolde en Varsseveld

In Oude IJsselstreek gaan we de komende jaren stap voor stap aan de slag om alle gebouwen toekomstklaar te maken. 

Stap voor stap naar duurzame warmte

Tussen nu en 2050 gaan we geleidelijk, stap voor stap, dorp voor dorp, Oude IJsselstreek aardgasvrij-klaar maken. In de Transitievisie warmte Oude IJsselstreek beschrijven we hoe we dat gaan doen. Daarvoor maken we per dorp zogenoemde DorpUitvoeringsPlannen (DUP), samen met inwoners, belangenorganisaties, energiecoöperaties, de netbeheerder en woningcorporatie. In het DUP beschrijven we hoe we dit proces per dorp willen gaan vormgeven.

In 2023 zijn we begonnen met Silvolde en Varsseveld. Ons doel is dat deze dorpen in 2030 aardgasvrij-klaar zijn. Dat betekent dat elk gebouw, elk huis, dan klaar is om over te stappen naar een duurzaam alternatief.

Informatieavonden over DorpsUitvoeringsPlannen in Varsseveld en Silvolde

In Varsseveld (25 april) en Silvolde (15 mei) kwamen inwoners, ondernemers, de gemeente en het Energieloket Achterhoek bijeen voor informatieavonden over de DorpsUitvoeringsPlannen. 

Woningeigenaren ontvingen deze avond een brochure met stappen die ze kunnen zetten om hun huis te verduurzamen. Ook konden ze de warmtefoto’s bespreken die van vele huizen zijn gemaakt. Op een warmtefoto is goed zichtbaar waar warmte naar buiten lekt. Vaak is dit door het dak, de gevel of de ramen. 

De informatieavonden werden afgesloten met een gezellige energiemarkt waarop regionale ondernemers tips, praktische informatie en middelen aanboden voor het verduurzamen van de woning. Tenslotte waren het Energieloket Achterhoek en de Inwonersadviseurs Verduurzaming van de gemeente natuurlijk aanwezig om vragen te beantwoorden en te helpen met het aanvragen van subsidies. 

Alternatieven voor aardgas

Er zijn verschillende technische mogelijkheden om van het aardgas af te stappen in de gebouwde omgeving. Een voorbeeld daarvan is een individuele warmtepomp. Daarbij kan woning voor woning een aanpassing gedaan worden, op verschillende momenten zelfs. Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Op de website van Milieu Centraal vindt u er veel informatie over.

Meedenkers en koplopers

De gemeente gaat de plannen niet alleen maken. Dat kunnen we ook niet. Dat doen we samen met betrokken partijen en inwoners. Zij weten tenslotte het beste wat er speelt in de buurt. Op 22 maart 2023 (Varsseveld) en 5 april 2023 (Silvolde) organiseerden wij een bijeenkomst. Er was veel belangstelling. Meerdere inwoners uit Silvolde en Varsseveld hebben toen bij ons aangegeven met ons te willen meedenken. Of koploper te zijn. Deze inwoners hebben hun huis al verduurzaamd of willen er snel mee aan de slag. En zijn bereid hun huis straks als voorbeeld te laten zijn aan de buurt. We hebben inmiddels een meedenkgroep en koplopersgroep gevormd. Deze groepen komen enkele keren bij elkaar.  

Uw huis verduurzamen

De energieprijzen zijn fors gestegen. Misschien maakt ook u zich zorgen over uw maandelijkse energierekening. Wat kunt u nu zelf al doen om uw huis te verduurzamen en zo op energiekosten te besparen? Welk alternatief voor aardgas het ook gaat worden, er zijn maatregelen die u altijd ‘zonder spijt’ kunt doen. Goede tips vindt u op de website van het Energieloket Achterhoek. Een overzicht van verschillende financiële hulpmiddelen hiervoor vindt u op onze website subsidies en leningen.

Vragen over aardgasvrij-klaar?

Op de pagina veel gestelde vragen hebben we op veel vragen al antwoord gegeven. Kijk daar of uw vraag erbij staat. Als u andere vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een email naar c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl.

Veel gestelde vragen over aardgasvrij