Op weg naar een duurzaam Silvolde en Varsseveld

In Oude IJsselstreek gaan we de komende jaren stap voor stap aan de slag om alle gebouwen toekomstklaar te maken. 

Stap voor stap naar duurzame warmte

Tussen nu en 2050 gaan we geleidelijk, stap voor stap, dorp voor dorp, Oude IJsselstreek aardgasvrij-klaar maken. In de Transitievisie warmte Oude IJsselstreek beschrijven we hoe we dat gaan doen. Daarvoor maken we per dorp zogenoemde DorpUitvoeringsPlannen (DUP), samen met inwoners, belangenorganisaties, energiecoöperaties, de netbeheerder en woningcorporatie. In het DUP beschrijven we hoe we dit proces per dorp willen gaan vormgeven.

In 2023 beginnen we met Silvolde en Varsseveld. Ons doel is dat deze dorpen in 2030 aardgasvrij-klaar zijn. Dat betekent dat elk gebouw, elk huis, dan klaar is om over te stappen naar een duurzaam alternatief. Inwoners van deze dorpen, ondernemers en andere organisaties ontvangen in maart een uitnodiging om mee te praten over de manier waarop de overstap van aardgas op duurzame warmte gedaan kan worden. Deze gesprekken duren tot en met 2024.

Alternatieven voor aardgas

Er zijn verschillende technische mogelijkheden om van het aardgas af te stappen in de gebouwde omgeving. Een voorbeeld daarvan is een individuele warmtepomp. Daarbij kan woning voor woning een aanpassing gedaan worden, op verschillende momenten zelfs. Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Op de website van Milieu Centraal vindt u er veel informatie over.

Wilt u meer weten en met ons meedenken?

Woont u in Silvolde of Varsseveld? Dan nodigen wij u uit met ons mee te denken over de mogelijkheden om in de toekomst aardgasvrij te gaan verwarmen. Op 22 maart 2023 (Varsseveld) en 5 april 2023 (Silvolde) organiseren wij een bijeenkomst waar we u informeren over wat wij het komende jaar willen onderzoeken. We zien het als een zoektocht die we samen met u willen ondernemen: welke mogelijkheden zijn er om uw wijk aardgasvrij te maken en welke spreken u aan? Op de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek en kunt u ons vertellen wat u belangrijk vindt. U ontvangt van ons een uitnodiging voor de bijeenkomst in uw brievenbus.

Actief meedenken

Wilt u actief met ons meedenken? Bijvoorbeeld over de techniek of over hoe we bewoners kunnen betrekken? Meld u dan alvast aan via t.jacobs@-oude-ijsselstreek.nl. We vormen graag een meedenkgroep van bewoners. U weet tenslotte het beste wat er in de buurten speelt.

Koploper zijn

Heeft u de eerste stappen in het verduurzamen van uw woning al genomen of bent u dat op korte termijn van plan? En zou u het leuk vinden om uw buurtgenoten te laten weten en zien hoe u dat heeft aangepakt? Meld u dan ook via t.jacobs@oude-ijsselstreek.nl.

Graag in uw bericht kort aangeven in welke soort woning u woont, van welke bouwjaar, wat is er tot nu toe gedaan en wat uw plannen voor de toekomst zijn.

Vragenlijst

Woont u in Silvolde of Varsseveld, en heeft u een eigen woning, dan ontvangt u van de gemeente in maart een uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst. Daarin vragen wij u ook een vragenlijst in te vullen. Wij zijn benieuwd wat u vindt van het verduurzamen van uw woning en uw dorp. En of u uw huis al (gedeeltelijk) heeft verduurzaamd of plannen heeft om daarmee aan de slag te gaan. Via onderstaande knop kunt u de vragenlijst invullen. Het is anoniem en kost maar een paar minuten. Tijdens de bewonersbijeenkomsten vertellen we u over de resultaten. 

Vul de vragenlijst in

Uw huis verduurzamen

De energieprijzen zijn fors gestegen. Misschien maakt ook u zich zorgen over uw maandelijkse energierekening. Wat kunt u nu zelf al doen om uw huis te verduurzamen en zo op energiekosten te besparen? Welk alternatief voor aardgas het ook gaat worden, er zijn maatregelen die u altijd ‘zonder spijt’ kunt doen. Goede tips vindt u op de website van het Energieloket Achterhoek. Een overzicht van verschillende financiële hulpmiddelen hiervoor vindt u op onze website subsidies en leningen.

Vragen over aardgasvrij-klaar?

Op de pagina veel gestelde vragen hebben we op veel vragen al antwoord gegeven. Kijk daar of uw vraag erbij staat. Als u andere vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een email naar t.jacobs@oude-ijsselstreek.nl.

Veel gestelde vragen over aardgasvrij

Agenda

Datum Tijdstip Locatie
22 maart 2023 16.00 - 20.00 uur Borchuus, Varsseveld
5 april 2023 16.00 - 20.00 uur Ons Pakhuus, Silvolde