Nieuws

Op deze pagina vindt u het nieuws van de afgelopen maand van de gemeente Oude IJsselstreek. Als u op zoek bent naar een ouder bericht dan kunt u deze vinden door hier te klikken. U komt dan in het 'Archiefweb' waar u het betreffende bericht op kunt zoeken.

Samen d’ran voor duurzame energie

Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord.

Lees meer over Samen d’ran voor duurzame energie

Uitvoeringsprincipes voor opbouw organisatie participatiewet

"Iedereen heeft recht op werk"

Het college van B&W heeft de visie op de participatiewet, die in december 2019 is vastgesteld, uitgewerkt in uitvoeringsprincipes. ‘Iedereen werkt’, ‘werk moet lonen’ en ‘wij werken vanuit vertrouwen’ zijn enkele van deze principes die voor het college centraal staan.

De uitvoeringsprincipes vormen de basis voor de nieuw op te zetten organisatie om de participatiewet uit te voeren.

Lees meer over Uitvoeringsprincipes voor opbouw organisatie participatiewet

Zelf asbest verwijderen? Voorkom hoge boetes

Veel mensen hebben momenteel plannen om te gaan klussen, slopen of verbouwen. U misschien ook wel. De zolder isoleren bijvoorbeeld, of het dak van uw schuur vervangen. Of u wilt asbest gaan verwijderen. Het is belangrijk dat u eerst de volgende informatie leest voordat u aan de slag gaat.

Lees meer over Zelf asbest verwijderen? Voorkom hoge boetes