Nieuws

Op deze pagina vindt u het nieuws van de afgelopen maand van de gemeente Oude IJsselstreek. Bent u op zoek naar een ouder bericht? In ons 'Archiefweb' kunt u het betreffende bericht opzoeken. 

Ga naar Archiefweb

Nieuwsoverzicht

 • College van B&W Oude IJsselstreek stelt Kader klimaatadaptieve kernen vast voor een klimaatbestendig Oude IJsselstreek

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek heeft op 26 maart 2024 het Kader klimaatadaptieve kernen vastgesteld. Dit kader legt streefwaarden vast om klimaateffecten van hitte en wateroverlast te signaleren, analyseren en waar nodig aanpassingen te doen in de bestaande openbare ruimte. Het besluit markeert een belangrijke stap in het streven naar een veilige, leefbare en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van de gemeente.

 • Bevrijding Etten herdacht

  Zondagavond 31 maart 2024 vond in de stromende regen de bevrijdingsherdenking in Etten plaats, georganiseerd door de Ettense Molenstichting.

 • Herdenking Gendringen: ‘Opdat Wij Niet Vergeten’

  Op zaterdag, 30 maart, werd in Gedenk- en Wandelpark ’t Olde Kerkhof in Gendringen een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan meer dan 650 omgekomen oorlogsslachtoffers (burgers en militairen) tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. De herdenking, georganiseerd door St. De Moezeköttel, vond plaats bij het monument ‘Opdat Wij Niet Vergeten’ en werd muzikaal begeleid door Fanfare Bereden Wapens van de Krijgsmacht.

 • Koninklijke Erepenning voor SC Varsseveld

  Donderdag 28 maart 2024 werd Sportclub Varsseveld, tijdens de viering van haar eeuwfeest bij Zaal De Radstake, verrast door locoburgemeester Ria Ankersmit. Uiteraard om haar felicitaties over te brengen, maar ook om te vertellen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om de club een Koninklijke Erepenning toe te kennen.

 • Europese verkiezingen: nieuwe stembureauleden gezocht

  Van donderdag 6 tot en met zondag 9 juni 2024 vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. Een bijzondere gelegenheid waarop we met z’n allen over de toekomst van de Europese Unie kunnen beslissen.

 • Wat doet de gemeentelijke rekenkamer?

  De gemeentelijke rekenkamer bestaat sinds 1 januari 2024 uit drie externe leden: Arend Kloosterman (voorzitter), Herman van Rooijen en Sebastiaan Stevens. De rekenkamer wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Emilia Peters. Het is voor elke gemeente verplicht om een rekenkamer te hebben.

 • Tegelactie Etten op 6 april

  Woont u in Etten en wilt u een gratis tuinplant? Kom dan zaterdag 6 april naar de actie ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’