Natuurgebied en bossen

Situatieschets

We zijn een groene gemeente met prachtig mooie natuur en een groot en groen buitengebied.

Landfortseweg in Megchelen, natuurgebied waar geen verlichting staat.
Landfortseweg Megchelen

Er wordt veel gewandeld en gefietst.

Geen toegankelijke tekstalternatief
Azewijnsestraat Gendringen (Geen toegankelijke tekstalternatief)

Naast de natuurgebieden hebben we ook prachtige bossen. Ook daar is de bescherming van de flora en fauna belangrijk.

Landfortseweg in Megchelen, bos waar de flora en fauna beschermd moeten worden.
Landfortseweg Megchelen

Wet en regelgeving

De bescherming van de duisternis en het donkere landschap valt onder de Wet Milieubeheer/Activiteitenbesluit en valt onder de zorgplicht. Het bevoegd gezag kan vanuit haar zorgplicht maatregelen of voorzieningen voorschrijven aan inrichtingen zoals gedefinieerd in artikel 1.1 lid 1 van de Wet milieubeheer.

Nachtelijk beeld

De natuurgebieden en bossen zijn nog relatief donker. We zien wel dat er steeds meer licht vanuit de omliggende dorpen en steden zichtbaar is.

Wat gaan we doen

We zijn zuinig op onze natuurgebieden en bossen en wij willen de flora en fauna beschermen. Niet alleen overdag, maar ook in de avond en nacht.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vragen wij vrijwel altijd om landschappelijke inpassing, zodat ook een kwaliteitswinst wordt geboekt voor het landschap.

Er wordt geen openbare verlichting in natuurgebieden en bossen geplaatst.

Wij zetten ons in om gebieden waar donkerte van belang is, zo donker mogelijk te houden. We gaan, waar van toepassing, in gesprek met eigenaren van storende en overbodige lichtbronnen.