Meedoenregeling

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen hebt tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor u geldende vrijlating. De regeling is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

Voor personen van 4 tot 18 jaar kan het kindpakket aangevraagd worden.

Studenten en scholieren met een inkomen uit Studiefinanciering of de WTOS 18+ komen niet in aanmerking voor de meedoenregeling.

Bijstandsnormen per 1 januari 2020

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 999,70 € 1.099,67
Gehuwden € 1.428,14 € 1.570,95
     

Pensioengerechtigde leeftijd

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.117,44 € 1.229,18
Gehuwden € 1.514,70 € 1.666,17

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 januari 2020 voor:

 • gehuwd/samenwonend: €  12.450,00
 • alleenwonende ouder:    €  12.450,00
 • alleenstaande:                 €   6.225,00

Er kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van:

 1. Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van:
  - muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
  - sportverenigingen
  - jeugdwerk, jeugdclubs en scouting
 2. Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.
 3. Uitgaven in verband met:
  - sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten
  - lidmaatschap vrouwenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden
  - lidmaatschap volkstuinverenigingen, hobbyclubs
 4. Uitsluitend ouderen vanaf 65 jaar komen ook onderstaande kosten in aanmerking voor een bijdrage:
  - abonnement op dagblad of weekblad

Belangrijk: het is niet mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de kosten van internet, dagjes uit, theater- en bioscoopbezoek.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van € 115,- per persoon per kalenderjaar.

Voor het aanvragen van de meedoenregeling voor 2020 adviseren wij u vanaf half februari contact op te nemen met de gemeente.

Afhandelingstermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.