Meedoenregeling

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen hebt tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor u geldende vrijlating. De regeling is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

Voor personen van 4 tot 18 jaar kan het kindpakket aangevraagd worden.

Studenten en scholieren met een inkomen uit Studiefinanciering of de WTOS 18+ komen niet in aanmerking voor de meedoenregeling.

Bijstandsnormen per 1 januari 2024

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.219,64 € 1.341,60  
Gehuwden€ 1.742,34€ 1.916,57
   

Pensioengerechtigde leeftijd

netto110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.354,47€ 1.489,92
Gehuwden€ 1.837,28€ 2.021,01

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2024Bedrag
Gehuwd/samenwonend€ 15.150,00
Alleenwonende ouder € 15.150,00
Alleenstaande€ 7.575,00

Vergoedingen

Er kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van:

 1. Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van:
  - muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
  - sportverenigingen
  - jeugdwerk, jeugdclubs en scouting
 2. Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.
 3. Uitgaven in verband met:
  - sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten
  - lidmaatschap vrouwenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden
  - lidmaatschap volkstuinverenigingen, hobbyclubs
 4. Uitsluitend ouderen vanaf 65 jaar komen ook onderstaande kosten in aanmerking voor een bijdrage:
  - abonnement op dagblad of weekblad

Belangrijk: het is niet mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de kosten van internet, dagjes uit, theater- en bioscoopbezoek.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van € 155,00 per persoon per kalenderjaar.

Aanvragen

U kunt de meedoenregeling aanvragen via het online formulier 'minimaregeling'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Heeft u al een aanvraag ingediend, maar wilt u nog een document toevoegen?

Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen maar kunt u via MijnOIJ inloggen op uw persoonlijke internetpagina en bij de betreffende zaak een bestand kiezen om toe te voegen.

Benodigde documenten

Voordat u begint met invullen is het handig als u de volgende documenten op een gemakkelijk te vinden plaats op uw pc opslaat. Dan kunt u die gegevens makkelijk uploaden. Van een papieren document kunt u rechtopstaand een foto maken of deze scannen.

 • Afschriften bankrekening (ook spaarrekeningen) van de laatste maand
 • Loonstrook of uitkeringsspecificatie
 • De nota/factuur van uw contributie of lidmaatschap (op het bankafschrift). Als deze er niet op staat: een kopie van het bewijs van lidmaatschap.

Minimaregeling aanvragen

Heeft u geen DigiD? U kunt dit eenvoudig aanvragen via www.digid.nl. Bent u getrouwd en wilt u DigiD aanvragen? Doe dit dan direct voor uw partner.

Meer informatie over DigiD

Komt u er niet uit? U kunt voor ondersteuning contact opnemen met Formulierenhulp.

Meer informatie over Formulierenhulp

Heeft u vragen over het online formulier? Neem contact op met de gemeente via (0315) 292 292.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.