Lichthinder en lichtvervuiling

Situatieschets

Door ons open landschap is licht vaak al van verre zichtbaar. Licht kan zorgen voor lichthinder en/of lichtvervuiling.

Lichthinder

We spreken van lichthinder als een lichtbron hinder veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een lantaarnpaal die in een woning schijnt. Lichthinder kan ook voor de flora en fauna ontstaan. Deze kunnen dit echter niet zelf aangeven.

Lichtvervuiling

We spreken van lichtvervuiling (ook wel horizonvervuiling genoemd) als een gloed van licht van verre zichtbaar is boven een gebied. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door kassen, stallen, sportvelden, bedrijven of andere lichtbronnen.

We gaan we doen?

We kijken (nog meer) naar lichthinder en –vervuiling. Onnodige lichthinder en lichtvervuiling willen we zoveel mogelijk voorkomen. We zetten in op lagere lampsterkte, gerichter licht (minder strooilicht) en na de spits gaan we overal dimmen. Eventueel kan het licht in de nacht op bepaalde locaties uit.

Daarnaast kan lichthinder of lichtvervuiling ook komen door bijvoorbeeld reclame of aangelichte gebouwen. Vaak wordt niet alleen het pand aangelicht, maar ook de omgeving of de hemel. Wij zetten ons in om deze lichtbroneigenaren te informeren over onnodige lichthinder/lichtvervuiling om zo gezamenlijk een prettigere leefomgeving te creëren. Wij hanteren daarbij ook de NSVV-richtlijn ‘Lichthinder’. Hierin is opgenomen hoeveel licht op de gevels van huizen mag komen. Per gebied is dit verschillend.

Wat vragen we?

Door allemaal bewuster om te gaan met licht en donkerte verminderen we lichthinder en lichtvervuiling. Bijvoorbeeld door:

  • alleen buiten te verlichten als het echt nodig is;
  • het licht goed te richten (minder strooilicht) en af te schermen;
  • later op de avond het licht te dimmen (minder fel licht).

Gezamenlijk kunnen we energie besparen, zorgen voor minder lichthinder en lichtvervuiling verminderen!

Beleidsuitgangspunten Oude IJsselstreek:

  • Onnodige lichthinder en lichtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen;
  • Richtlijn lichthinder NSVV aanhouden;
  • Gezamenlijk optrekken.