Kinderopvang

Informatie over kinderopvang

Op een fijne plek spelen en nieuwe ervaringen opdoen: dat kan bij de kinderopvang. Daar komen kinderen samen om de wereld te ontdekken. De ontwikkeling van uw kind staat voorop! En spelenderwijs wordt uw kind verder uitgedaagd. Door zelf dingen te proberen worden kinderen zelfstandig en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Uw kind kan vanaf 0-12 jaar naar de kinderopvang. Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Er zijn verschillende soorten kinderopvang

  • Kinderdagverblijf (KDV)
  • Peuteropvang (POV) 
  • Voorschoolse educatie (VE)
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Gastouderopvang  

Bijdrage kosten kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang, dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een vergoeding voor ouders (voor een deel) van de kosten van de kinderopvang. U vraagt deze aan via de Belastingdienst. Meer informatie over kinderopvang, toeslagen en locaties vindt u via deze link: Inzage landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)-wetten en regelingen 

Voorschoolse educatie

Soms hebben peuters tussen 2 en 4 jaar extra aandacht nodig voor hun ontwikkeling. Komt uw kind in aanmerking voor extra dagdelen?  Dan neemt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau (Yunio) contact op met uw kinderopvangorganisatie en dit met u bespreken. 

Locaties in Oude IJsselstreek

Regiokantoor Kinderopvang Humankind (KDV, PO, BSO)

Terborgseweg 136, 7005 BD Doetinchem
(0315) 641443
regiogelderland@humankind.nl
www.humankind.nl

Kinderopvang Juut & Co (KDV, PO, BSO, GOB)

Nijverheidsweg 7 7071 CH Ulft
(0315) 231775
info@juutenco.nl
www.juutenco.nl

Kinderopvang Natuur-luck (KDV)

Marmelhorstweg 2 7083 AJ Voorst
06-45326969
info@kinderopvangnatuur-luck.nl
www.kinderopvangnatuur-luck.nl

Kinderopvang De Vlinder (KDV, PO)

Veldweg 3 7081 DS Gendringen
(06) 23869602
info@devlinderkinderopvang.nl
www.devlinderkinderopvang.nl

Kinderopvang De Kleine Zeester (KDV)

Bontebrug 54 7064 LM Bontebrug
06-23028570
info@dekleinezeester.com
www.dekleinezeester.com

Zonnekinderen (KDV, POV, VE, BSO)

Hofskampstraat 25a 7051 DM Varsseveld
(0316) 34 00 79
info@zonnekinderen.nl
www.zonnekinderen.nl

Gastouderbureau (GOB)

Naast kinderdagverblijven wordt in onze gemeente ook gastouderopvang aangeboden. Via het landelijk register kinderopvang is het actuele aanbod terug te vinden.