Individuele inkomenstoeslag

Wat u moet weten

Om voor individuele inkomenstoeslag (voorheen participatietoeslag) in aanmerking te komen gelden deze voorwaarden:

 • U heeft een inkomen tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • U heeft een vermogen dat niet boven de voor u geldende vermogensgrenzen van de bijstandswet uitkomt
 • U bent geen student (een opleiding als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie als genoemd in de WSF 2000)

Bijstandsnormen per 1 juli 2023

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto 110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.155,79  € 1.271,37  
Gehuwden € 1.651,12 € 1.816,23
     

Pensioengerechtigde leeftijd

netto 110%
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.289,78 € 1.418,76
Gehuwden € 1.751,42 € 1.926,56

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Vrij te laten vermogen per 1 juli 2023 Bedrag
Gehuwd/samenwonend € 15.210,00
Alleenwonende ouder  € 15.210,00
Alleenstaande € 7.605,00

Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Bedragen inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

 • € 410,00 voor een alleenstaande
 • € 493,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 586,00 voor gehuwden

Inkomensgrens bruto jaarinkomen

Uw inkomen moet in alle jaren lager zijn dan de volgende bedragen:

Alleenstaande of alleenstaande ouder:

 • 2022: € 17.851,90
 • 2021: € 17.628,60
 • 2020: € 17.465,46

Gehuwd/samenwonend:

 • 2022: € 22.616,00
 • 2021: € 22.347,60
 • 2020: € 22.230,52

Aanvragen

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen via het online formulier 'minimaregeling'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u al een aanvraag ingediend, maar wilt u nog een document toevoegen?

Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen maar kunt u via MijnOIJ inloggen op uw persoonlijke internetpagina en bij de betreffende zaak een bestand kiezen om toe te voegen.

Benodigde documenten

Voordat u begint met invullen is het handig als u de volgende documenten op een gemakkelijk te vinden plaats op uw pc opslaat. Dan kunt u die gegevens makkelijk uploaden. Van een papieren document kunt u rechtopstaand een foto maken of deze scannen.

 • Afschriften bankrekening (ook spaarrekeningen) van de laatste maand
 • Loonstrook of uitkeringsspecificatie
 • Jaaropgaven 2020, 2021 en 2022

Minimaregeling aanvragen

Heeft u geen DigiD? U kunt dit eenvoudig aanvragen via www.digid.nl. Bent u getrouwd en wilt u DigiD aanvragen? Doe dit dan direct voor uw partner.

Meer informatie over DigiD

Komt u er niet uit? U kunt voor ondersteuning contact opnemen met Formulierenhulp.

Meer informatie over Formulierenhulp

Heeft u vragen over het online formulier? Neem contact op met de gemeente via 0315-292292.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.