Individuele inkomenstoeslag

 

Introductie

Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die tenminste 3 jaar een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm ontvangen.

Wat u moet weten

Om voor individuele inkomenstoeslag (voorheen participatietoeslag) in aanmerking te komen gelden deze voorwaarden:

 • U bent geen student (een opleiding als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie als genoemd in de WSF 2000)
 • Uw vermogen mag niet boven het vrij te laten vermogen van de bijstandswet uitkomen. 
  Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 januari 2018 voor:
  - alleenstaande                      €  6.020,00
  - alleenstaande ouder/gezin € 12.040,00

Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Bedragen inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

 • € 350,00 voor een alleenstaande;
 • € 425,00 voor een alleenstaande ouder;
 • € 500,00 voor gehuwden.

Aanvragen

Belangrijk!!
Als de formulieren of de bijlagen niet volledig worden ingevuld of aangeleverd, dan kunnen wij uw aanvraag niet goed in behandeling nemen. Dit kan vertraging in de afhandeling van uw aanvraag opleveren. Is uw aanvraag niet volledig? Dan ontvangt u een brief van ons om de ontbrekende gegevens en/of bewijsstukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Wat moet u doen?

 • het inlichtingen- én aanvraagformulier volledig invullen; Het inlichtingenformulier moet u voegen bij uw aanvraag voor inkomenstoeslag. Heeft u meerdere aanvragen met betrekking tot de minimaregelingen (Bijzondere Bijstand/ Meedoenregeling/ Computerregeling/ Kwijtschelding gemeentelijke belastingen), dan heeft u aan één inlichtingenformulier voldoende. Daarachter kunt u dan de diverse aanvragen voegen
 • zelf kopieën van de benodigde bewijsstukken maken
 • alle gegevens in één keer aanleveren bij de gemeente

Voor het aanvragen van individuele inkomenstoeslag moet u onderstaande formulieren ingevuld en ondertekend inleveren bij de gemeente.
Heeft u dus meerdere aanvragen met betrekking tot de minimaregelingen, dan heeft u aan één inlichtingenformulier voldoende. Daarachter kunt u dan de diverse aanvragen voegen.

Afhandeltermijn.

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.