Individuele inkomenstoeslag

Om voor individuele inkomenstoeslag (voorheen participatietoeslag) in aanmerking te komen gelden deze voorwaarden:

  • U heeft een inkomen tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft een vermogen dat niet boven de voor u geldende vermogensgrenzen van de bijstandswet uitkomt
  • U bent geen student (een opleiding als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie als genoemd in de WSF 2000)

Bijstandsnormen per 1 januari 2020

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 999,70 € 1.099,67
Gehuwden € 1.428,14 € 1.570,95
     

Pensioengerechtigde leeftijd

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.117,44 € 1.229,18
Gehuwden € 1.514,70 € 1.666,17

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 januari 2020 voor:

  • gehuwd/samenwonend: €  12.450,00
  • alleenwonende ouder:    €  12.450,00
  • alleenstaande:                 €   6.225,00

Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • € 364,00 voor een alleenstaande
  • € 437,00 voor een alleenstaande ouder
  • € 520,00 voor gehuwden

Voor het aanvragen van individuele inkomenstoeslag voor 2020 adviseren wij u vanaf half februari contact op te nemen met de gemeente.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.