Individuele inkomenstoeslag

Om voor individuele inkomenstoeslag (voorheen participatietoeslag) in aanmerking te komen gelden deze voorwaarden:

 • U heeft een inkomen tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • U heeft een vermogen dat niet boven de voor u geldende vermogensgrenzen van de bijstandswet uitkomt
 • U bent geen student (een opleiding als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie als genoemd in de WSF 2000)

Bijstandsnormen per 1 juli 2019

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 978,90 € 1.076,79
Gehuwden € 1.398,43 € 1.538,27
     

Pensioengerechtigde leeftijd

netto

110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.096,33 € 1.205,96
Gehuwden € 1.492,92 € 1.642,21

Vermogen

Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
Wanneer uw vermogen meer bedraagt dan het zogenaamde vrij te laten vermogen (=vermogen dat niet meetelt), dan moet u het meerdere vermogen eerst besteden aan de bijzondere kosten.

Het vrij te laten vermogen bedraagt per 1 juli 2019 voor:

 • gehuwd/samenwonend: €  12.240,00
 • alleenwonende ouder:    €  12.240,00
 • alleenstaande:                 €   6.120,00

Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

 • € 364,00 voor een alleenstaande
 • € 437,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 520,00 voor gehuwden

Belangrijk: Als het aanvraagformulier niet volledig wordt en/of er ontbreken bewijsstukken, dan kunnen wij uw aanvraag niet goed in behandeling nemen. Dit kan vertraging in de afhandeling van uw aanvraag opleveren. Is uw aanvraag niet volledig? Dan ontvangt u een brief van ons om de ontbrekende gegevens en/of bewijsstukken zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Wat moet u doen?

 • Het aanvraagformulier volledig invullen;
 • zelf kopieën van de benodigde bewijsstukken maken
 • alle gegevens in één keer aanleveren bij de gemeente

Voor het aanvragen van individuele inkomenstoeslag moet u het onderstaande formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de gemeente.

Let op: als u meerdere aanvragen doet, hoeft u slechts éénmaal een kopie van de gevraagde bewijsstukken te overleggen (bijvoorbeeld: bankafschriften en inkomens- of uitkeringsspecificatie).

Download het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2019

Het aanvraagformulier kunt u digitaal of per post terugsturen. Als u het formulier digitaal wilt terugsturen dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier scannen samen met de bijlagen en mailen naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl. Per post kunt u het sturen naar de gemeente Oude IJsselstreek, t.a.v. zorgloket, Postbus 42, 7080 AA Gendringen.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.