Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, vindt u op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat de mogelijkheden van hulp in uw persoonlijke situatie zijn? Dan kunt u contact opnemen met het team van Buurtzorg Jong.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Soms valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor kan een jongere in aanmerking komen als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg nodig heeft. Of als er iemand in de nabijheid moet blijven of dat hij permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig? Dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Wilt u weten welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag dan voor aan het Meldpunt Juiste Loket.