Huiselijk geweld en kindermishandeling

Belangrijke contactgegevens:

  • Spoedeisende huisartsenzorg: Huisartsenpost Oude IJssel: 0314 - 329 888

(’s avonds, ’s nachts en in het weekend)

  • Melden vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld: Veilig Thuis: 0800 2000

(gratis en 24/7 bereikbaar)

  • Direct hulp bij een crisis (voor kinderen in de knel én hun gezin): Jeugdbescherming Gelderland: 0800-99 555 99 (24/7 bereikbaar)
  • Acute hulp nodig: bel 112

Huiselijk geweld en kindermishandeling

U kunt op veel verschillende manieren te maken krijgen met geweld. Wat kunt u doen als u of uw omgeving te maken krijgt met geweld? Misschien heeft u vragen, maakt u zich zorgen of heeft u (gelijk) hulp nodig. Het is belangrijk dat u weet bij wie u terecht kunt. Doe altijd aangifte van geweld.

Wordt u mishandeld? Of kent u iemand die mishandeld wordt? Neem voor hulp (anoniem) contact op met Veilig Thuis. Zij geven informatie en advies. U kunt ook terecht bij Slachtofferhulp of uw huisarts. Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.

Gaat het om een kind? Ook kinderen kunnen bellen met Veilig Thuis. Maar bellen of chatten met de kindertelefoon kan natuurlijk ook.

Doe altijd aangifte van mishandeling bij de politie. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Waarover wilt u iets weten?

Kindermishandeling

Veilig thuis
Slachtofferhulp