Horecavergunningen

Algemeen

Wilt u een horecabedrijf starten of overnemen? Of verandert er iets in uw horecabedrijf? Dan moet u een horecavergunning aanvragen of wijzigen. Deze horecavergunning kan bestaan uit een exploitatievergunning en/of Alcoholwetvergunning. Regels voor paracommerciële rechtspersonen vindt u op paracommerciële rechtspersonen.

Bibob-onderzoek

Begint u een nieuwe zaak of neemt u er een over? Dan doet de gemeente een Bibob-onderzoek (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) om te kijken waar het geld vandaan komt. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten mogelijk maken. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers beschermen. U bewijst dit met bijlagen. Ook bij bijvoorbeeld schenkingen of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt.

Levert u geen volledige aanvraag met bijlagen in en kunnen wij de herkomst van het geld niet controleren? Dan kunnen wij ervoor kiezen om uw aanvraag niet te behandelen. U krijgt dan geen vergunning.

Controleer bestemmingsplan

Wilt u een horecabedrijf starten of een bestaand horecabedrijf veranderen? Controleer dan eerst of dit mag volgens het bestemmingsplan. U kunt de bestemming van het pand opzoeken op www.ruimtelijkeplannen.nl of kijken op de gemeentelijk webpagina bestemmingsplannen.

Mag (de verandering van) uw horecabedrijf niet volgens het bestemmingsplan, dan kunt u soms een ontheffing van het bestemmingsplan krijgen. U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor het 'afwijken van het bestemmingsplan'. U kunt pas een horecavergunning aanvragen, als u deze ontheffing hebt gekregen.

Wanneer is een horecavergunning nodig?

 • Starten van een nieuw horecabedrijf (dan moet u ook de Bibob-vragenlijst invullen, lees eerst 'Controleer bestemmingsplan')
 • Overnemen van een horecabedrijf (dan moet u ook de Bibob-vragenlijst invullen)
 • Verandering van rechtsvorm van het horecabedrijf (dan moet u ook de Bibob-vragenlijst invullen)
 • Verandering van soort horecabedrijf (Lees eerst 'Controleer bestemmingsplan')
 • Verandering oppervlakte van het horecabedrijf (Lees eerst 'Controleer bestemmingsplan')
 • Nieuw terras of veranderen terras bij het horecabedrijf (Lees eerst 'Controleer bestemmingsplan')
 • Inschrijven/uitschrijven van bestuurders of vennoten (dan moet u ook de Bibob-vragenlijst invullen)
 • Wijziging leidinggevende (toevoeging of verwijdering)

Exploitatievergunning

Heeft u een horecabedrijf (ook wel een openbare inrichting genoemd), dan heeft u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig volgens artikel 2.26 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Voor een aantal categorieën van kleinschalige openbare inrichtingen waar de openbare orde duidelijk niet in het geding is, is geen vergunning nodig (artikel 2.26 lid 6 APV).

Aanvragen exploitatievergunning

Lever de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan:

Heeft u alle formulieren ingevuld? U kunt hieronder uw aanvraag indienen.

Aanvragen (eHerkenning)

Alcoholwetvergunning voor horeca of slijterij

Wilt u als horecabedrijf of als slijtersbedrijf alcoholhoudende drank verstrekken? Dit mag alleen als u in het bezit bent van een alcoholvergunning. Deze vergunning kan worden aangevraagd via de aanvraagformulieren die op de website staan. Voor de aanvraag van de vergunning gelden de volgende voorschriften:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende (ook de ondernemer zelf) beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
 • Tijdens de openingstijden moet tenminste 1 van de leidinggevenden (zoals vermeld op de horecavergunning) aanwezig zijn.
 • Het horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in het Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.
 • De gemeente toetst de aanvraag van een horecabedrijf ook op de wet BIBOB. Bekijk deze wet op de website Overheid.nl.

Aanvragen Alcoholwetvergunning

Lever de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan:

Procedure

Is de aanvraag compleet en zijn er geen bijzonderheden, dan ontvangt u binnen 8 weken, nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, een beslissing op uw aanvraag. Bij bijzonderheden kan de termijn voor het behandelen van uw aanvraag verlengd worden met 8 weken.

Tijdens de procedure toetsen wij uw aanvraag aan het bestemmingsplan. Hierbij wordt gekeken of in het pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden.

In de aanvraag wordt verzocht om gegevens met betrekking tot financiële situatie, bedrijfs- en historische gegevens van de door u gevoerde bedrijven. Deze informatie wordt gevraagd in het kader van de Wet Bibob.

De gemeente kan bij twijfel advies vragen het bureau Bibob, gevestigd in Den Haag. Dit bureau onderzoekt de aanvraag en brengt een advies aan de gemeente uit.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar horeca@oude-ijsselstreek.nl, of bellen naar (0315) 292 292.

Kosten

ProductKosten 2024
Alcoholwetvergunning€ 488,00
Exploitatievergunning€ 85,00
Wijziging leidinggevende(n)€ 230,00
Wijziging inrichting€ 230,00
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet€ 40,00