Omgevingsvergunning aanvragen

Algemeen

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen?

Wat u moet weten

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vraagt u met één aanvraagformulier bij uw gemeente aan. Digitaal of op papier.

Vooral bedrijven met vaak ingewikkelde vergunningaanvragen kunnen voordeel halen door een vergunningaanvraag goed voor te bereiden en zoveel mogelijk integraal aan te bieden. Daardoor krijgen ze sneller duidelijkheid tegen lagere kosten.

Reikwijdte omgevingsvergunning

Onderstaande vergunningen of toestemmingen zijn verleden tijd en samengevoegd in één vergunning, de omgevingsvergunning.

 • Aanlegvergunning
 • Sloopvergunning / sloopmelding
 • Projectbesluit
 • Ontheffing bestemmingsplan
 • Ontheffing Bouwbesluit 2003
 • Bouwvergunning
 • Gebruiksvergunning
 • Ontheffing voorschrift Bouwverordening
 • Milieuvergunning
 • Vergunning voor indirecte lozingen
 • Monumentenvergunning
 • Kapvergunning

In een omgevingsvergunning zijn veel vergunningen opgenomen, maar niet allemaal. Zo moet er onder andere nog steeds een aparte aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een ontheffing Alcoholwet.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning kunt u online aanvragen via het omgevingsloket.

Afspraak maken

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt Team Vergunningen alleen nog op afspraak.

U kunt een afspraak maken via het mailadres balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl, of telefonisch via (0315) 292 292.

Informatiefolders

N.B. Bij het opvragen van (analoge/digitale) stukken door particulieren, adviesbureaus e.d. uit de gemeentearchieven e.d. zijn leges verschuldigd.

20dfe81a-11e7-4146-984f-a57e689dd9cb