Grootschalige energie opwekken

Algemeen

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat binnen de grenzen van de gemeente Oude IJsselstreek net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt.

Veelgestelde vragen Energie Opwekken

Grootschalig energie opwekken in Oude IJsselstreek

Om in 2030 energieneutraal te zijn moeten er 185 GWh per jaar aan elektriciteit op het grondgebied opgewekt worden. Daarnaast moeten 13 miljoen m3 aardgas per jaar vervangen worden. Dit doel halen we in onze gemeente met 19 windmolens, 20 hectare zon op dak, 56 hectare zon op de grond en 14 miljoen m3 gas uit biomassa en biomassavergisting. De technologieën zijn tegen elkaar uitwisselbaar. Een andere verdeelsleutel is dus mogelijk. Om ons doel te halen hebben we initiatieven voor nodig die passen bij ons landschap, de omwonenden en het karakter van de omgeving.

Wilt u bij ons in de gemeente grootschalig energie opwekken met zon, wind of biomassa? Dan vind u meer informatie per bron op deze website. Vragen, opmerkingen of wilt u uw idee bespreken? Mail dan naar info@oude-ijsselstreek.nl.

Bekijk inpassingskaart

Informatie over zonnevelden

Informatie over windmolens

Informatie over biomassa

Downloaden volledig beleid

Vraag de bijlage bij het beleidsstuk op

Hier vindt u informatie over waar in de gemeente welke zonnevelden, windmolens en biomassaprojecten al gerealiseerd zijn. Ook kunt u zien welke zonnevelden, windmolens en biomassaprojecten al een vergunning hebben

Bekijk hier de kaart met alle projecten

Ruimtelijke kwaliteit

Gemeente Oude IJsselstreek gaat voor ruimtelijke kwaliteit bij de inpassing van duurzame energie opwek. In onze gemeente zien we verschillende types landschap waar we rekening mee willen houden. Opwekken van duurzame energie, dus het plaatsen van zonnevelden, windmolens en biomassavergisters, mag niet overal. Afhankelijk van het type landschap gelden er voorwaarden voor installaties. Ook de manier waarop we de ruimte nu gebruiken, bijvoorbeeld als bedrijventerrein, voor natuur of voor recreatie, beïnvloed deze voorwaarden.

De inpassingskaart deelt de gemeente op in vier zones. Afhankelijk van in welk zone een initiatief zit, gelden er andere voorwaarden voor zonneparken, windmolens en biomassavergisting en biogasinstallaties. Zie hiervoor de inpassingsmatrices.

Bekijk inpassingskaart

Participatie

De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden invloed uit kunnen oefenen op hoe een installatie eruit komt te zien. Een initiatiefnemer neemt contact op met de buurt voordat hij een principeverzoek indient en informeert de gemeente over inloopavonden, keukentafelgesprekken etc. Initiatiefnemers zijn verplicht om de buurt aan te bieden financieel te profiteren van een installatie. Het gesprek over het ontwerp en de financiële participatie voeren de omwonenden, mogelijk lokale organisatie en de initiatiefnemer samen.