Groenbeheer

Misschien zijn het wel de meest zichtbare collega’s die bij onze gemeente werken. De mannen en vrouwen van groenbeheer. In de hele gemeente Oude IJsselstreek beheren zij het groen wat in eigendom van de gemeente zelf is. Dat zijn heel wat vierkante meters gras, bomen, planten en struiken.

Het is soms niet helemaal duidelijk wat de collega’s van groenbeheer doen en wat niet. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het onkruid tussen de tegels van onze stoepen, maar zijn ze ook heel blij met hulp om dat onkruid weg te halen. We kunnen namelijk niet overal tegelijk zijn en daar houdt het onkruid geen rekening mee. Dat groeit opeens, na een regenbuitje, ineens heel hard en dan echt op alle plekken tegelijk. Mocht het nou uit de spuigaten lopen,  dan kunnen inwoners dit melden bij: www.oude-ijsselstreek.nl/melden

Ontwikkelen van groen

Groen wordt steeds belangrijker. Niet alleen in het buitengebied, maar juist in de bebouwde kom, waar we hittestress (het steeds hoger worden van de temperatuur bij veel bebouwing, straten en beton) tegen gaan door meer beplanting.
En groenbeheer doet nog veel meer. Even een opsomming van afgelopen jaar:

Aantal bomen geplant in 2020

 • 350 bomen geplant (dit zijn extra bomen, naast de herplantplicht) en de
  421 bomen in Varsseveld uitgedeeld met de actie: Tegel eruit, boom erin
  420 bomen in Heelweg uitgedeeld met de actie: Tegel eruit, boom erin (begin 2021)
 • Overige beplanting m2 in 2020
  Bosplantsoen 2576 st /vaste planten 7661 st = +/-1100m2
  Heesters 1600 stuk extra, naast reguliere inboet/aanplant/projecten
  Hagen 1400 stuk extra, naast reguliere inboet/aanplant/projecten
 • Stukken bermen die omgevormd zijn naar bloemrijke bermen in 2020: +/-4000 m2 in eigen beheer. Projecten zijn hierin niet meegenomen.
 • Daarnaast hebben we de rotondes in onze gemeente die regulier gemaaid werden omgevormd naar bloemrijk: 2510m2

Boombeheerplan Oude IJsselstreek 2022

Bosbeheerplan Oude IJsselstreek 2022 - 2033

Bosbeheerplan Paasberg 2022 - 2033

Bloemrijke begroeiing of gewoon te weinig gemaaid?

In deze opsomming hebben we het over bloemrijke begroeiing. Daarmee bedoelen we begroeiing waar bloemen in groeien die goed zijn voor vlinders en bijen. Daarmee dragen we bij aan de biodiversiteit. Dit maakt onderdeel uit van een beleid, waarin we vastleggen hoe we omgaan met ons groen. We krijgen nog wel eens meldingen van inwoners die het liever anders zien, of anders gewend zijn. Hopelijk begrijpt u nu, waar we het voor doen.