Grafuitgifte

Algemeen

De uitgifte van een graf maakt het mogelijk een overledene in een grafruimte te begraven. Als men de rechten op tijd verlengt, bestaat de mogelijkheid in dit graf een bijzetting te laten plaatsvinden. Meestal verzoekt de begrafenisondernemer om de grafuitgifte, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor een graf of grafkelder, kan aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het recht verleend worden tot:

  • Het begraven en begraven houden van lijken
  • Het bijzetten of bijgezet houden van asbussen/urnen
  • Het verstrooien van as

De aanvraag voor een grafuitgifte/plaatsen asbussen via de gemeente geldt alleen voor Begraaf- en Gedenkpark Rentinkkamp in Varsseveld of de Algemene- en Islamitische begraafplaats in Terborg. Wilt u een grafuitgifte of plaatsing van een asbus aanvragen voor een andere begraafplaats, dan kunt u terecht bij de beheerder van de betreffende begraafplaats. De nabestaanden van de overledene of een uitvaartonderneming kan de uitgifte of plaatsing aanvragen. Meestal vraagt de begrafenisondernemer digitaal om de grafuitgifte. De aanvraag moet binnen twee keer 24 uur voorafgaand aan de begrafenis ingediend zijn.

Bekijk meer informatie over de begraafplaatsen in Oude IJsselstreek

Contactgegevens beheerder

Beheerder Islamitische begraafplaats Terborg en Begraaf- en Gedenkpark 'Rentinkkamp' Varsseveld.

Bel met (0315) 292 292 en vraag naar de begraafplaatsadministratie.

Wat moet ik meenemen?

Neem het formulier aanvraag uitgifte graf mee. U vindt het formulier hieronder. Hierop moet u gegevens invullen over de overledene zoals de persoonsgegevens, de datum en plaats van overlijden, de datum van begraven/cremeren en gegevens over de termijn van uitgifte en gegevens over het graf. Deze gegevens gelden zowel voor begraven als cremeren. In principe vraagt de begrafenisondernemer dit aan als hij aangifte komt doen.

b4392a72-4b7f-4a5a-93fc-b7cc5c300186