Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw auto op speciale gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Daardoor hoeft u nooit ver te lopen naar winkels, de bibliotheek, apotheker en andere voorzieningen.

Voor wie

Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart:

  • U hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen 100 (honderd) meter lopen, óf
  • U zit permanent in een rolstoel, óf
  • U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

Voor een passagierskaart geldt daarnaast:

U bent continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. Dit houdt in dat het voor u niet mogelijk is om afgezet te worden en korte tijd te wachten totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd.

Voor een bestuurderskaart geldt daarnaast:

U bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen (bijvoorbeeld een auto, brommobiel of Canta)

Aanvragen

Voor u een aanvraag doet, is het raadzaam de voorwaarden waar u aan moet voldoen goed door te lezen. Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het zorgloket om u te laten informeren over de voorwaarden en de kosten die hieraan zijn verbonden!

De gehandicaptenparkeerkaart kan voor maximaal 5 jaar afgegeven worden en moet dan opnieuw worden aangevraagd.

Besluit u een aanvraag te doen, dan kunt u het aanvraagformulier hieronder downloaden. 

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken inclusief advies van TreVe. Moet de arts van TreVe advies opvragen bij de behandelend arts, dan kan het langer duren. U krijgt hierover bericht.

Met het aanvraagformulier dient u uw verzoek in bij de gemeente en vult u gegevens over uw persoonlijke situatie in zodat de gemeente kan beoordelen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Na ontvangst van uw aanvraag vragen wij advies aan het adviesbureau Treve. Dit adviesbureau  roept de aanvrager op voor een geneeskundig onderzoek waarin wordt vastgesteld in hoeverre men beperkt is. Treve brengt op basis van het geneeskundig onderzoek advies uit aan de gemeente in de vorm van een geneeskundige verklaring. Als het advies van het adviesbureau positief is, ontvangt u de gehandicaptenparkeerkaart. De kaart kan voor maximaal 5 jaar afgegeven worden en moet dan opnieuw worden aangevraagd. Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

Kosten

Eerste aanvraag

De totale kosten bedragen € 170,00 als u voor de eerste keer een kaart aanvraagt, ongeacht of er positief geadviseerd wordt op uw aanvraag.

Verlenging

Als uw klachten chronisch/blijvend van aard zijn, dan zijn de kosten voor een verlenging € 55,00. Dit geldt voor zowel de bestuurders- als ook voor de passagierskaart.

Verlenging met omwisseling

Wilt u uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen, maar gelijktijdig omwisselen van bijvoorbeeld een bestuurder naar een passagierskaart, dan zijn de kosten € 170,00.

Meenemen

  • Het ingevulde aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart
  • 1 recente pasfoto  
  • Kopie rijbewijs (bij bestuurderskaart)
  • Geld/Pinpas