Gedenk- en wandelpark 't Olde Kerkhof Wieken

De voormalige begraafplaats Wieken/Gendringen, die in 1842 in gebruik is genomen en op 26 november 1958 werd gesloten, wordt opengesteld als 'wandel- en gedenkpark 't Olde Kerkhof'. Er komen verspreid over het park voorzieningen waar urnen geplaatst kunnen worden. Alles blijft sober en met respect voor het verleden. Een bijzondere plek waar bezoekers naar toe kunnen om even rustig te mijmeren, zich te bezinnen of geliefden te gedenken.

Geschiedenis

Afgaande op de raadsbesluiten moeten we er van uitgaan dat de begraafplaats eind 1842 in gebruik genomen is. Het terrein is en was eenvoudig van opzet: min of meer rechthoekig, ooit met een diagonaal pad dat vanaf de toegangspoort (bij de splitsing Walseweg-Wiekenseweg) naar de verst gelegen hoek van het terrein voerde. Door loting werd op 10 oktober 1842 beslist dat het gedeelte ter linker zijde van dat pad bestemd was voor het rooms katholieke bevolkingsdeel terwijl het gedeelte ter rechter zijde toeviel aan de protestantse gemeenschap. Op 22 oktober volgde de benoeming van het personeel. Beide geloofsrichtingen hadden een eigen doodgraver. Het pad viel onder gezamenlijk beheer. Het oudste op deze begraafplaats aan te treffen graf, afgedekt door een gebroken ijzeren grafplaat, dateert uit 1843. Op 26 november 1958 werd deze begraafplaats bij raadsbesluit gesloten verklaard omdat de rooms katholieke en de Nederlands hervormde gemeenten in respectievelijk 1920 en 1921 elders eigen begraafplaatsen hadden gesticht. 

De zogeheten calvariegroep, bij de zuidelijke terreinafscheiding waar zich ook de graven van de Genringse pastoors bevinden, herinnert aan de in 1842 bepaalde indeling van het terrein waarbij de rooms katholieken het zuidelijke gedeelte kregen toegewezen. Verspreid staande bomen en een boomgroep met rododendrons, midden op de begraafplaats geven het geheel een parkachtige sfeer. Het markante karakter van deze plek alsmede de betekenis van de monumenten (met name de calvariegroep) voor de religieuze geschiedenis van Gendringen gelden als motivatie voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst.

Olde Kerkhof Wieken Gendringen
Olde Kerkhof Wieken Gendringen

Asbestemming

Na een crematie kunt u verschillende bestemmingen geven aan de as. Om u te helpen een keuze te maken, krijgt u een bij wet vastgelegde bedenkperiode van een maand, waarin de as in het crematorium wordt bewaard. Daarna is er een mogelijkheid om de as bij te zetten in een gedenkpark. Hierbij helpen wij u graag. Zo staan in het gedenkpark urnenmonumenten tot uw beschikking. Deze kunt u huren voor een periode vanaf drie jaar. Verlengen is altijd mogelijk.

Monument Olde Kerkhof
Monument Olde Kerkhof

Urnengraf

Het is ook mogelijk een urn bij te zetten in een urnengraf. Daarvoor zijn in het gedenk- en wandelpark een aantal plekken gereserveerd. In een urnen park kunnen maximaal twee urnen worden bijgezet. Een urnengraf is, net als een traditioneel graf, een gedenkplek. Een urn of urnengraf kunt u voor verschillende periodes huren waarbij verlengen altijd mogelijk is. Op een urnengraf kan, net als op een gewoon graf, een persoonlijk monument worden geplaatst. Om de uitstraling van het park te waarborgen zijn voor het plaatsen van monumenten bepalingen opgesteld. De nieuw te plaatsen grafornamenten dienen daarom ook een eenvoudige, sobere uitstraling te krijgen. Het materiaal dat wordt gekozen dient een natuurlijke uitstraling te hebben. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld hardsteen en cortenstaal eventueel aangevuld met bijvoorbeeld bronzen of koperen toevoegingen. Gepolijste materialen zoals graniet worden niet toegestaan. Led, en andere verlichting is niet toegestaan. De beheerder van het gedenkpark kan u hierover informeren.

Olde Kerkhof Gendringen
Olde Kerkhof Gendringen

Plaatsen grafmonument

Voor het plaatsen van een gedenkteken is vooraf een vergunning van burgemeester en wethouders nodig. Bij de aanvraag van deze vergunning moet een tekening worden ingediend waarop staat vermeld: de hoogte en breedte van de steen en de materialen die gaan worden gebruikt. Naast een urnenmonument mag geen beplanting worden aangebracht.

Neemt u gerust contact met ons op om te bespreken of wij ‘uw’ plekje ook daadwerkelijk voor u kunnen realiseren en reserveren. Bel met Wim Lammers, 06-13342366 of stuur een mail naar w.lammers@oude-ijsselstreek.nl.