Fietsroutes

Situatieschets

In ons groene landschap met veel water, zijn prachtige fietsroutes. Niet alleen voor de recreatieve fietser is er genoeg te zien, ook mountainbikers en racefietsers komen van ver om hier te komen fietsen.

De fietsroutes worden niet alleen door onze eigen inwoners gebruikt, maar ook door recreanten en toeristen. Bij fietsroutes speelt verkeersveiligheid, het rijcomfort en het gevoel van veiligheid en overzicht een rol. Steeds meer mensen maken gebruik van elektrische fietsen. Dan spelen deze factoren een nog grotere rol vanwege de snelheid.

Twee mountainbikers fietsen over een smal bospaadje door de groene omgeving
Mountainbiken door de groene omgeving. Bron natuurmonumenten

Soorten fietsroutes

We kunnen fietsroutes onderverdelen in:

  • Recreatieve fietsroutes: deze worden voornamelijk overdag gebruikt voor recreatief gebruik.
Een recreatief fietspad aan de Engbergseweg in Engbergen tussen groene omgeving
Engbergseweg in Engbergen, een recreatief fietspad.
  • Dagelijkse fietsroutes: deze routes lopen door de gemeente heen en worden gebruikt om van A naar B te gaan. Dit kunnen hoofdfietsroutes, doorgaande fietsroutes of schoolfietsroutes zijn.
Vrij liggende hoofdfietsroute binnen de kom, doorgaande route naar 't Goor
’t Goor in Ulft, doorgaande route die we benoemen als een hoofdfietsroute binnen de kom.

Plaats van de fietsroute ten opzichte van de rijbaan

Fietsroutes kunnen los naast de rijbaan liggen, op de rijbaan of heel ver weg van de rijbaan.

Fietsroute op de rijbaan
Fietsroute op de rijbaan

  

Fietsroute dat naast de rijbaan ligt
Fietsroute naast de rijbaan

Directe en indirecte verlichting

Als op een fietsroute verlichting staat dan noemen we dat directe verlichting. Wordt de fietsroute verlicht door de weg ernaast, dan noemen we dit indirecte verlichting.

Vrij liggend fietspad
Vrij liggend fietspad

Detectie

Een detectiesysteem is een oog dat registreert of er verkeerdeelnemers zijn. Het licht schakelt dan aan of wordt feller als er iemand aankomt. Het licht gaat een aantal masten vooruit aan (of feller branden) en na een bepaalde periode weer langzaam uit (of minder fel branden). Hiermee kan veel energie bespaard worden, omdat het licht alleen brandt (of feller is) als het nodig is. De kosten van een dergelijk systeem zijn (nog) erg hoog. Toch passen we het al toe.

Pilots

Zo hebben we op de Biezenakker in Ulft op het fietspad een sensor zitten. Het licht brandt minder fel als er niemand is. Dat zie je op de onderstaande foto.

Fietspad met sensor, het licht brandt minder fel als er niemand is
Fietspad met sensor, er komt niemand aan

Zodra er iemand aan komt gaat het licht feller branden. Dat zie je op de foto hieronder. Na een aantal minuten gaat het licht weer minder fel branden.

Fietspad met sensor, het licht gaat feller branden als er iemand aankomt
Fietspad met sensor, er komt iemand aan

Wat gaan we doen?

Recreatieve fietspaden zijn niet verlicht en dat laten we zo.

Uitgangspunt is dat we alleen hoofdfietsroutes binnen de kom verlichten. Net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Per situatie bekijken we of deze verlichting in de nacht uit kan. In ieder geval wordt het licht gedimd zodra dit kan.

Als het geen hoofdfietsroute is binnen de kom, wordt de fietsroute niet verlicht. Net zoals we altijd al deden. Soms wordt deze echter toch ‘mee verlicht’ door de verlichting langs de rijbaan.

Fietspad ligt naast de weg en wordt vanaf de rijbaan toch verlicht, Anholtseweg in Gendringen
Anholtseweg in Gendringen. Fietspad ligt naast de weg en wordt vanaf de rijbaan toch verlicht.

In het buitengebied, tussen de kernen onderling is of wordt 1 hoofdfietsroute voorzien van detectie of alternatieven zoals bijvoorbeeld een lichter kleur wegdek, reflecterende belijning of ledlampjes in de as van de weg.