Een schone buurt: wat kunt u doen?

Algemeen

De meeste mensen zien hun woonomgeving graag schoon. Het ziet er verzorgder uit, en bovendien trekt een schone buurt minder vuil aan. U kunt daar zelf een steentje aan bijdragen. Door een opruimactie te organiseren of een afvalbak te adopteren.

Zwerfafval – organiseer uw eigen opruimactie.

Organiseer samen met anderen, zoals buren, in de buurt of op uw vereniging of school eenmalig of frequent een opruimactie van zwerfafval. Denk aan zwerfvuil op straat, in plantsoenen en op het gazon. Zo zorgen we ervoor dat het schoon en netjes blijft!

Hoe helpt de gemeente?

De gemeente ondersteunt door het beschikbaar stellen van materialen, zoals prikstokken en afvalzakken. Bij grote opruimacties maakt de gemeente afspraken om het opgeruimde zwerfafval op te halen

Meedoen of vragen?

Voor aanmelding of ondersteuning kunt u  contact opnemen met het grondstoffenteam: grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl

Afvalbak adopteren

U kunt ook een afvalbak in uw buurt adopteren. Een adoptant leegt de afvalbak zo vaak als nodig is zodat deze niet overvol raakt. Bij graffiti of schade aan de afvalbak maakt u een melding bij de gemeente. Rondom de afvalbak houdt u het netjes, door zwerfafval en onkruid te verwijderen.

Spelregels

  1. Minimaal twee adoptanten per afvalbak, zodat u het legen kunt afstemmen bij ziekte of vakantie.
  2. De adoptant ontvangt van de gemeente de benodigde materialen
  3. De adoptant leegt de afvalbak minimaal 1x per week en voorkomt dat de afvalbak overvol raakt.
  4. De adoptant houdt de directe omgeving van de afvalbak schoon door zwerfafval en onkruid op te ruimen.
  5. De adoptant kan de adoptie ten alle tijden stopzetten

Wat doet de gemeente?

De gemeente markeert de adoptiebak met een sticker, controleert de afvalbak af en toe, voert reparaties uit en verwijdert graffiti. De gemeente geeft de adoptant een sleutel voor de afvalbak, evenals afvalzakken, handschoenen en een afvalknijper. De gemeente maakt met de adoptant afspraken over het ophalen van het afval uit de geledigde afvalbak.

Afvalbak vervangen of weghalen

Is de afvalbak ernstig vernield of versleten door ouderdom? Dan komt er een andere afvalbak voor terug, als dat wenselijk is. De gemeente heeft het recht om de adoptie stop te zetten of de afvalbak te verwijderen als deze niet meer wordt onderhouden.

Aanmelden

Als u een afvalbak wilt adopteren, dan kunt u zich aanmelden via het adoptieformulier. U meldt zich aan met minimaal twee adoptanten (in verband met verhindering door vakantie of ziekte).

Aanmelden als adoptant (DigiD)

Aanmelden als adoptant (organisatie) (eHerkenning)

Wilt u zich afmelden? U kunt gebruik maken van dezelfde link. In het formulier kunt u aangeven dat u zich wilt afmelden.

Vragen?

Voor vragen over de afvalbakadoptie kunt u contact opnemen met Team Wijken & Beheer (grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl) of bel (0315) 292 292.