Dyslexie

 

Introductie

Wanneer er sprake is van dyslexie, kan er doorverwezen worden naar gespecialiseerde zorg

Wat u moet weten

Wanneer uw kind moeite heeft met lezen kan het zijn dat er sprake is van dyslexie.
Als er bij uw kind vermoedens zijn van dyslexie en wanneer begeleiding van school niet voldoende is, kan er doorverwezen worden naar gespecialiseerde zorg. De gemeente vergoedt het onderzoek en de behandeling voor kinderen t/m 12 jaar met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).  Ernstige, enkelvoudige dyslexie betekent dat het kind naast dyslexie geen andere stoornissen heeft die een probleem kunnen vormen voor het onderzoek of de behandeling. 

Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling van dyslexie moet u een aanmelding doen bij de gemeente. Op basis van die aanvraag geeft de gemeente wel of geen toestemming voor het starten van het onderzoek en/of de behandeling. 

Aanmelden

Hoe kunt u uw kind aanmelden voor een dyslexietraject?

  • De school stelt een leesdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen.Dit dossier bevat een overzicht van de resultaten van lees- en spellingtoetsen van het leerlingvolgsysteem en een beschrijving van de geboden hulp op school.
  • De ouders én school ondertekenen een aanvraag voor onderzoek naar EED. De school verklaart hiermee dat het leesdossier op orde is. Op het aanvraagformulier kunt u zelf een voorkeur aangeven voor een zorgaanbieder.
  • Ouders kunnen het aanmeldingsformulier naar de gemeente sturen. Let op! Het leesdossier hoeft niet mee verzonden te worden.Per e-mail: mutaties.jeugdhulp@oude-ijsselstreek.nl of per post: gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA GENDRINGEN
  • De gemeente verwerkt de aanmelding en zorgt ervoor dat de betreffende zorgaanbieder op de hoogte wordt gebracht. De aanbieder zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. U ontvangt een beschikking van de gemeente waarop vermeld staat, dat de zorgaanbieder zal gaan onderzoeken óf uw kind in aanmerking komt voor een behandeltraject. 
  • Het onderzoek vindt plaatst en daar waar nodig start aansluitend een behandeltraject.

Dyslexiezorgaanbieder

Het kiezen van een dyslexiezorgaanbieder:

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een contract afgesloten met de volgende dyslexiezorgaanbieders:
•    Berkel B
•    Braams -Edelenbos
•    Marant
•    Psychologische Dienstverlening IJsselgroep
•    Regionaal Instituut voor Dyslexie
•    Leestalent
•    Parnassia Groep
Kiest u een andere behandelaar dan vergoedt de gemeente de kosten niet.