Buitengebied

Situatieschets

Onze gemeente is een plattelandsgemeente in de Achterhoek. Het stroomgebied van de Oude IJssel, Aa Strang en Bovenslinge doorkruist het grondgebied. Het buitengebied laat van oudsher veel afwisseling zien. Bossen, akkers, weilanden en zelfs heide. Fraaie boerderijen, rijen knotbomen en elzensingels en natuurlijk de Oude IJssel bepalen het landschapsbeeld. Deze landschappelijke waarden vormen voor veel inwoners de dagelijkse leefomgeving. Zowel inwoners als toeristen komen er graag om te fietsen en te wandelen. 

We hebben ook een groot en groen buitengebied. Dankzij de ontstaansgeschiedenis zijn er grote verschillen in het landschap. Zo ziet het gebied rondom het Idinkbos in Sinderen er heel anders uit dan de Vennebulten ten oosten van Varsseveld of het open weidegebied bij Netterden.

Geen toegankelijke alternatieve tekst
Sinderenseweg in Sinderen (Geen toegankelijke alternatieve tekst)

Hemelhelderheidskaart

Van de provincie Gelderland is een hemelhelderheidskaart gemaakt. Hierop is aan de hand van de hoeveelheid zichtbare sterren in beeld gebracht hoe donker/licht de provincie is. Op het kaartje hieronder is onze gemeente gemarkeerd met een cirkel. Het licht van andere gemeenten straalt over onze gemeente uit. Er is niet alleen een hemelhelderheidskaart gemaakt van de provincie Gelderland, maar ook van vele andere provincies. Door deze na vijf jaar nogmaals te maken kun je zien of een gebied donkerder of lichter is geworden. De provincie Gelderland heeft eenmalig een kaart laten maken.

Hemelhelderheidskaart provincie Gelderland, Bron: Sotto le Stelle. Aan de hand van het aantal sterren wordt bepaald hoe donker het gebied nog is.
Hemelhelderheidskaart Gelderland (niet toegankelijk)

Licht in het buitengebied

Het buitengebied in onze gemeente is voornamelijk een open landschap. Je kunt daardoor individuele lichtpunten soms al van ver zien. Dat is niet altijd nodig en kan af en toe storend zijn. Het kan ook verblindend werken of zelfs de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Wennen aan het donker

Ons oog went direct aan licht, maar heeft even tijd nodig om in het donker te kunnen kijken. Als we in het donker naar bed gaan en het licht aan doen, zien we even niks. Maar worden we in de nacht wakker, dan zien we alles prima.

Zien we licht in de verte, dan trekt ons oog naar het licht toe. We zien niet meer wat ervoor of erachter is. We komen in een donker gat.

Op onderstaande foto kun je goed zien dat het licht van de lantaarnpaal ervoor zorgt dat we ervoor en erachter niks kunnen zien.

Geen toegankelijke alternatieve tekst
Neerveldseweg in Netterden (Geen toegankelijke alternatieve tekst)

Andere alternatieven, zoals bijvoorbeeld een lijnmarkering, kunnen hier beter het verloop van de weg weergeven. Dat zie je op onderstaande foto.

Aaltenseweg in Sinderen, lijnmarkering die reflecteert.
Aaltenseweg in Sinderen

Wat gaan we doen?

Wij willen het donkere landschap blijven beschermen en verstoring voor dieren, lichtvervuiling en onnodig energieverbruik voorkomen.

Er komt in ieder geval niet meer verlichting in het buitengebied dan er in 2020 staat.

Op die locaties waar nu wel verlichting staat, terwijl het er niet voor de verkeersveiligheid staat, gaan wij samen met bewoners/gebruikers per situatie bekijken of de bestaande verlichting weg kan en/of dat er alternatieven geschikt zijn. Markering of reflectoren kunnen vaak een goede (of zelfs betere) bijdragen leveren aan de verkeersveiligheid.

Waar nu geen verlichting staat, komt in principe geen verlichting.