Bezwaar maken

Wat u moet weten

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend. In het bezwaarschrift dient in ieder geval staan: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, om welk besluit het gaat en een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (uw bezwaren of gronden).

Bezwaar indienen (DigiD)

Bezwaar indienen (eHerkenning)

Indien uw bezwaarschrift zorggerelateerd is, dan kunt u hieronder bezwaar indienen:

Zorggerelateerd bezwaar indienen (DigiD)

Zorggerelateerd bezwaar indienen (eHerkenning)

U kunt uw bezwaar ook indienen per post. In dat geval kunt u in uw bezwaarschrift aangeven tegen welk besluit u in bezwaar gaat. Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van uw persoonsgegevens en handtekening. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 44
7080AA  GENDRINGEN

Informatie over bezwaar

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een externe, onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften: de commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zij wonen en werken niet in de gemeente Oude IJsselstreek en zijn onafhankelijk van het gemeentebestuur.

De Commissies bezwaarschriften van de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Doetinchem zijn samengevoegd. Het is dan ook mogelijk dat u post krijgt van de gemeente Doetinchem of een medewerker van de gemeente Doetinchem aan de telefoon krijgt. Het is mogelijk dat de hoorzitting plaatsvindt in het stadhuis in Doetinchem. De voorzitter en de leden van de Commissie wonen of werken ook niet in de gemeente Doetinchem.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u bezwaar maakt tegen een beslissing van de gemeente, neemt de commissie bezwaarschriften dit in behandeling. Deze commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan dat een beslissing op uw bezwaar moet nemen. Dit bestuursorgaan, veelal het college van burgemeester en wethouders, neemt echter de uiteindelijke beslissing op uw bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, telefoonnummer (0315) 292 292 of per e-mail: info@oude-ijsselstreek.nl onder vermelding van team juridische zaken.