In beroep gaan

Aanvragen

U kunt uw beroepsschrift online indienen bij Rechtspraak Gelderland.

Beroepsschrift online indienen (DigiD)

U kunt uw beroepschrift ook per post verzenden naar: 
Rechtbank Gelderland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 9030
6800EM  Arnhem

Beschrijving

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit doet u door een zogenaamd beroepschrift te sturen aan de rechtbank. In de brief met de beslissing op uw bezwaarschrift wordt de mogelijkheid tot het instellen van beroep vermeld/uitgelegd. Hier staat ook bij welke instantie u beroep kunt instellen. Veelal is dit de rechtbank in Arnhem.

In uw beroepschrift moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het beroepschrift hebt geschreven
  • De gronden van uw beroep
  • Een kopie van de beslissing waartegen u beroep instelt

Kosten

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Zie hiervoor: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (088) 361 2000.