Bedrijventerrein

Situatieschets 

We hebben een aantal bedrijventerreinen in onze gemeente. Er zijn verschillende lichtbronnen te zien, zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen (openbare verlichting), verlichting op het terrein van een bedrijf, licht dat vanuit het pand naar buiten straalt, reclameverlichting aan de gevel of een reclamebord langs de weg. Al dit licht bij elkaar bepaalt het beeld buiten op straat.  

Wet en regelgeving 

Voor de openbare weg zijn we niet verplicht om te verlichten. Er is wel een richtlijn die een advies geeft over de hoeveelheid op de weg (=horizontale lichtsterkte), de hoeveelheid licht op 1,5m hoogte (= verticale lichtsterkte) en de verdeling van het licht over de weg (=gelijkmatigheid). 

We houden net als de afgelopen jaren maximaal 75% van de horizontale lichtsterkte aan en kijken per situatie wat beste past. Natuurlijk is er verschil tussen een bedrijventerrein waar alleen maar gewerkt wordt en een terrein waar ook bewoning is. Dat zie je ook terug in de verlichting. 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een (niet verplicht) keurmerk. Bij het Keurmerk werken ondernemers, brandweer, politie en gemeenten samen aan maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Er zijn geen normen of verplichtingen. Wij hebben op alle bedrijventerreinen een KVO-B (bedrijventerrein). Jaarlijks wordt een schouw verricht en verlichting is daarbij ook een van de aandachtspunten. De schouw richt zich op schoon, heel en veilig. 

Voor de openbare verlichting is ons beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’ bepalend en niet het Keurmerk. 

Economische beleidsvisie Oude IJsselstreek 

In onze economische beleidsvisie hebben wij aangegeven dat wij aantrekkelijke bedrijventerreinen willen hebben. Qua verlichting houden wij hier ook rekening mee. In de economische visie staat genoemd dat we streven naar een duurzame circulaire economie en om - gezamenlijk met de Regio - in 2030 energieneutraal te zijn. Deze uitgangspunten nemen wij ook mee bij de aanschaf van openbare verlichting. 

Welstandsnota

In onze welstandsnota wordt licht niet specifiek genoemd, maar wel dat het pand moet passen bij de omgeving. Daaruit kunnen we zeggen dat het lichtniveau ook passend moet zijn. 

Kleur- en gezichtsherkenning 

De kleur van de openbare verlichting in onze gemeente is bijna overal wit. Hiermee krijgen we een goede kleur- en gezichtsherkenning. Voorheen hadden we oranje verlichting. Daarmee leek alles oranje/rood. Dat zie je op de onderstaande linker foto.

Oranje (Sox) licht, alles lijkt rood/oranje
NIET TOEGANKELIJK

Op de rechterfoto zijn met de witte verlichting de echte kleuren te onderscheiden.
Voor de sociale veiligheid (gevoel van veiligheid) is dit belangrijk. Mocht er wat gebeuren dan kan je bijvoorbeeld de echte kleur van een auto zien.

Wit licht, alle kleuren zichtbaar
NIET TOEGANKELIJK

Smart Industry

Smart Industry staat voor het slim aansturen van alles wat met de bedrijfsvoering te maken heeft. Het is een onderdeel van een Smart City. Sensoren kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om te meten wanneer een vrachtwagen aankomt waardoor de laaddeuren vanzelf verlicht worden en opengaan. Precies op tijd zodat er geen mensen staan te wachten, energie verspild wordt en dergelijke. Wij stimuleren ondernemers om Smart Industry toe te passen.

Smart Industry
NIET TOEGANKELIJK

Reclame aan de lantaarnpaal

Aan een lantaarnpaal kan een reclamebord bevestigd worden dat bovendien verlicht is. Verlichte lichtmastreclames kunnen zorgen voor lichtvervuiling en een hoger energieverbruik. Ook kan het ervaren worden als een aantasting van de leefomgeving. Als er reclameborden aan de lantaarnpaal bevestigd worden, dan moet deze lantaarnpaal worden verzwaard.

Wij hebben ervoor gekozen om geen reclameborden (verlicht of onverlicht) toe te staan aan de lantaarnpalen.

Leddisplays/LCD schermen

Door de opkomst van led zien we steeds meer leddisplays/lcd schermen. Soms zijn hier bewegende of knipperende beelden op te zien. Door het felle licht kan de verkeersveiligheid in gevaar komen.

Op de foto een afbeelding van de leddisplay in Ulft op de Debbeshoek.
Foto: afbeelding van de leddisplay in Ulft op de Debbeshoek.

We staan nieuwe displays/lichtkranten/lcd-schermen in principe niet toe. Mochten we het overwegen dan bekijken we goed

 • of het geen gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert;
 • of het geen onnodige lichthinder veroorzaakt;
 • of de leefomgeving niet wordt aangetast;
 • of de flora en fauna geen hinder ondervinden;
 • of het geen negatief effect op de openbare verlichting heeft;
 • of er geen knipperende beelden op komen.

Beantwoorden we een van de vragen met een ‘Ja’, dan staan we de led-display zeker niet toe.
We stellen daarna de onderstaande aanvullende eisen:

 • Bewegende beelden kunnen alleen als dat passend is en de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.
 • De lichtkleur en hoeveelheid is altijd afgestemd op de omgeving en kan aangepast worden door middel van lichtsensoren.
 • Als het geplaatst wordt op de gemeentegrens, stemmen we altijd eerst af met de buurgemeente.  

We houden de ‘Richtlijn Lichthinder’ van de NSVV, de CROW-publicatie ‘Reclame langs wegen’ en de nota van Rijkswaterstaat ‘Beoordeling van Objecten langs (auto)snelwegen’ aan. Nieuwe toekomstige richtlijnen die relevant zijn, nemen we dan ook mee. Wellicht dat door toekomstige ontwikkelingen ons standpunt verandert.

Pilots

De afgelopen jaren hebben we op een paar bedrijventerreinen wat pilots gedaan. Zo hebben we op de werf verlichting geplaatst met een sensor. Het licht gaat aan als er iemand het terrein op komt.

Wat vragen we

Hoewel de meeste lichtbronnen op een bedrijventerrein niet van ons zijn, vragen wij de ondernemers wel om terughoudend te zijn en goed te kijken wat wel of niet nodig is.

Bijvoorbeeld:

 • Een reclamebord dat zo fel is dat het niet leesbaar is, zorgt voor onnodige lichthinder en schiet zijn doel voorbij. In deze gevallen vragen wij ondernemers om het reclamebord aan te passen. Het mag in ieder geval niet de leefomgeving aantasten, verrommeling van het landschap geven of de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Op de foto, reclamebord in Ulft is niet leesbaar doordat het licht te fel is.
Foto: Ulft, reclamebord is niet leesbaar doordat het licht te fel is.
 • Een afgesloten parkeerterrein bij een bedrijf waar het licht de hele nacht volop brandt. Het licht kan na sluitingstijd toch wel uit?
 • Een autoshowroom. Het licht straalt over de straat en omgeving uit. Midden in de nacht kan je goed uitzoeken wat je wilt kopen, maar doe je dat ook op dat tijdstip? We zien graag dat het licht na sluitingstijd uit gaat.
Op de foto, bedrijventerrein in Ulft autoshowroom midden in de nacht.
Foto: Ulft bedrijventerrein autoshowroom midden in de nacht.
 • Een pand dat verlicht is. Dat kan een monumentaal pand zijn, maar vaak ook een gewoon pand. Soms wordt het licht in de nacht uitgedaan, maar er zijn ook panden die de hele nacht verlicht zijn. Dat willen we liever niet.
Op de foto, bedrijventerrein in Varsseveld, pand volop in het licht.
Foto: Bedrijventerrein Varsseveld, pand volop in het licht.

Zo nodig gaan we met de ondernemers in gesprek, om te bekijken of de bedrijfsverlichting ’s nachts gedimd of zelfs uitgeschakeld kan worden. Dit geldt voor de lampen op het terrein, aan de gevel, het naambord en de verlichting binnen in het gebouw. Maar ook over het aanlichten van het hele pand. Dit zorgt voor energie(kosten)besparing en minder lichthinder en –vervuiling. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn om onnodige lichthinder te verminderen of te voorkomen.

Wat gaan wij doen op de werf? 

 • Op de werf bekijken we bij vervanging van de verlichting of het licht uit kan in de nacht en met detectie weer aan. Het wordt nu al wel gedimd.
 • Onze collega’s vragen we om de verlichting uit te doen zodra ze de ruimte verlaten. Dit verzoek doen we ook aan de collega’s in het gemeentehuis.