Advies- en meldpunt verward gedrag

Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 – 933 55 00.

Wanneer belt u het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag?

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Op straat, in de buurt of thuis?  Bel dan het advies- en meldpunt verward gedrag. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurvrouw die al een tijd haar gordijnen dicht heeft. Of over een kennis die in een sociaal isolement is beland en zichzelf verwaarloost. Als een hulpverlener bekend is, kan deze natuurlijk beter direct gebeld worden.

Hoe werkt het advies- en meldpunt?

De beller krijgt een ervaren hulpverlener aan de lijn. Deze geeft de beller advies, of zet de melding door naar de gemeente waar betrokkene woonachtig is. In het laatste geval zal de gemeente op korte termijn kijken welke ondersteuning nodig is in de specifieke situatie.

Waarom dit advies- en meldpunt?

Gemeenten willen tijdig ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij is vroegtijdig signaleren belangrijk. Om deze signalen op de juiste plek binnen te krijgen, is het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag er. Op deze manier kunnen inwoners en professionals tijdig hun zorgen uiten en kan de gemeente, indien nodig, ondersteuning starten of zorgprofessionals inschakelen.

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz van kracht

Heeft u het vermoeden dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Vanaf 1 januari 2020 kunt u dit ook melden bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Daarvoor is de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) het kader. De Rijksoverheid informeert over de kaders die voor gedwongen zorg gelden.

Praktische informatie

Het telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08:30 tot 23:00 uur via 088 – 933 55 00.

Is er sprake van een acute noodsituatie? Bel dan 112. Zijn er vragen of zorgen rondom zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordpreventielijn via 0900-0113 of kijk op www.113.nl. Beide telefoonnummers zijn anoniem, gratis en 24 uur per dag bereikbaar.