Aanslag / WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen worden geheven zodat de gemeente inkomsten krijgt waarmee voorzieningen in de gemeente worden betaald. Met het geld maakt de gemeente onder andere de (ver)bouw van scholen en onderhoud aan wegen en gebouwen mogelijk. Verder worden er bijvoorbeeld subsidies aan verenigingen en maatschappelijke organisaties van verleend.

Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen.
Voorbeelden zijn: onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. Ieder jaar worden de tarieven van de gemeentelijke belastingen opnieuw bepaald.

De afkorting WOZ staat voor: Waardering Onroerende Zaken. Bij de WOZ-taxaties wordt de economische waarde vastgesteld. Dat is de prijs die een pand bij verkoop in ongebruikte staat oplevert, zonder rekening te houden met eventuele zakelijke beperkingen (bijv. vruchtgebruik) en/of persoonlijke rechten (bijv. huur). Als belanghebbende krijgt u de waardegegevens (WOZ-waarde) door middel van een beschikking. Deze beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Opvragen kopie aanslag / WOZ-beschikking

Op 17 februari 2022 hebben alle belastingplichtigen in de gemeente Oude IJsselstreek de aanslag / WOZ-beschikking per post of digitaal via MijnOverheid.nl ontvangen.

Hoe kom ik als burger aan een kopie van mijn WOZ-beschikking/aanslag?

Op dit moment is het niet mogelijk om een kopie van de aanslag / WOZ-beschikking op te vragen via onze website als de aanslag op een privé-naam staat. Maar als u zich heeft aangemeld bij Mijnoverheid.nl dan kunt u uw aanslag / WOZ-beschikking wel inzien in de berichtenbox van MijnOverheid. U moet daarbij inloggen met uw DigiD. Als u bent ingelogd ga dan naar het onderdeel “wonen” en kies dan voor “WOZ-gegevens”.

De WOZ-waarde van uw woning kunt u ook raadplegen via de website WOZ-waardeloket.nl. Daar staat een overzicht van de WOZ-waarde van de afgelopen belastingjaren. Via deze website kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale voorziening, zodat iedereen WOZ-waarden van woningen door het hele land kan opvragen. De gegevens kunt u gratis raadplegen.

U kunt ook een kopie aanslag / WOZ-beschikking aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam en adres vermeldt, sturen wij u de gegevens toe. 

Natuurlijk kunt u ook telefonisch een kopie van uw WOZ-beschikking/ aanslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Alleen een belastingplichtige kan een kopie opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand.

Hoe kom ik als bedrijf aan een kopie van mijn WOZ-beschikking/aanslag?

Als uw aanslag op een bedrijfsnaam staat dan kunt u de WOZ-beschikking / aanslag inzien op onze website via onderstaande button. U moet dan inloggen met de gegevens die op de aanslag 2022 vermeld staan. Dit zijn het aanslagnummer en het aanslagbedrag. U kunt dan de gegevens inzien van het huidige belastingjaar.

Vraag uw WOZ-beschikking aanslag op

Natuurlijk kunt u ook telefonisch een kopie van uw WOZ-beschikking/ aanslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Invloed Covid-19 maatregelen op de WOZ-waarde

Het Covid-19 virus heeft geen directe gevolgen voor de WOZ-waarden voor woningen zoals is gebleken uit verkoopcijfers op de woningmarkt. Dit geldt echter niet voor een bepaalde groep niet-woningen. Bepaalde sectoren zijn namelijk zeer zwaar getroffen door de Covid-19 maatregelen.  Dit heeft dan ook gevolgen voor de WOZ-waarden van deze panden. De WOZ-waarden van deze panden zijn daarom tijdelijk met 15% verlaagd.

Uitstel betaling voor ondernemers vanwege Covid-19

Als ondernemers gebruik willen maken van de mogelijkheid tot uitstel van betaling tot 31 oktober 2022 van de gemeentelijke belastingen dan kunnen zij hiervoor een email sturen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.