Aanslag / WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen worden geheven zodat de gemeente inkomsten krijgt waarmee voorzieningen in de gemeente worden betaald. Met het geld maakt de gemeente onder andere de (ver)bouw van scholen en onderhoud aan wegen en gebouwen mogelijk. Verder worden er bijvoorbeeld subsidies aan verenigingen en maatschappelijke organisaties van verleend.

Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen.
Voorbeelden zijn: onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. Ieder jaar worden de tarieven van de gemeentelijke belastingen opnieuw bepaald.

Bij de taxaties wordt de economische waarde vastgesteld. Dat is de prijs die een pand bij verkoop in ongebruikte staat oplevert, zonder rekening te houden met eventuele zakelijke beperkingen (bijv. vruchtgebruik) en/of persoonlijke rechten (bijv. huur). Als belanghebbende krijgt u de waardegegevens (WOZ-waarde) door middel van een beschikking. Deze beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Hoe vraag ik een kopie van mijn WOZ-beschikking/aanslag op?

Vraag een kopie van de WOZ-beschikking op

U moet hier inloggen met uw BSN-nummer (voorheen sofi-nummer) en uw aanslagnummer. U kunt dan de gegevens inzien van de belastingjaren 2019, 2018, 2017 en voorgaande jaren.

U kunt ook een e-mail sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer (voorheen sofinummer) vermeldt, sturen wij u de gegevens toe. 

Als u zich heeft aangemeld op www.mijn.overheid.nl voor de berichtenbox dan kunt u uw aanslag daar ook zien. U moet daar inloggen met uw DigiD. Alleen een belastingplichtige kan een kopie WOZ-beschikking/aanslag opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand. U moet dus inloggen met het BSN-nummer en het aanslagnummer van de persoon wiens naam op de aanslag is vermeld.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een kopie van uw WOZ-beschikking/aanslag  opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

U kunt contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.