Aanslag / WOZ-beschikking

Beschrijving

Gemeentelijke belastingen worden geheven zodat de gemeente inkomsten krijgt waarmee voorzieningen in de gemeente worden betaald. Met het geld maakt de gemeente onder andere de (ver)bouw van scholen en onderhoud aan wegen en gebouwen mogelijk. Verder worden er bijvoorbeeld subsidies aan verenigingen en maatschappelijke organisaties van verleend.

Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen.
Voorbeelden zijn: onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. Ieder jaar worden de tarieven van de gemeentelijke belastingen opnieuw bepaald.

Bij de taxaties wordt de economische waarde vastgesteld. Dat is de prijs die een pand bij verkoop in ongebruikte staat oplevert, zonder rekening te houden met eventuele zakelijke beperkingen (bijv. vruchtgebruik) en/of persoonlijke rechten (bijv. huur). Als belanghebbende krijgt u de waardegegevens (WOZ-waarde) door middel van een beschikking. Deze beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Opvragen kopie aanslag / WOZ-beschikking

Hoe vraag ik een kopie van mijn WOZ-beschikking/aanslag op?

Op dit moment is het niet mogelijk om een kopie van de aanslag / WOZ-beschikking op te vragen via onze website. Als u zich voor 31 januari 2020 heeft aangemeld bij Mijnoverheid.nl dan kunt u uw belastinggegevens daar wel inzien.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook raadplegen via de website WOZ-waardeloket.nl. Daar staat een overzicht van de WOZ-waarde van de afgelopen belastingjaren. Via deze website kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale voorziening, zodat iedereen WOZ-waarden van woningen door het hele land kan opvragen. De gegevens kunt u gratis raadplegen.

U kunt ook een e-mail sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam en adres vermeldt, sturen wij u de gegevens toe. 

U kunt natuurlijk ook telefonisch een kopie van uw WOZ-beschikking/ aanslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Alleen een belastingplichtige kan een kopie opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand.

Hoe kom ik als bedrijf aan een kopie van mijn WOZ-beschikking/aanslag?

U kunt een kopie van uw WOZ-beschikking/aanslag opvragen door een e-mail te sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Wilt u in deze e-mail uw naam, adres en bedrijfsnaam vermelden?

U kunt natuurlijk ook telefonisch een kopie van uw WOZ-beschikking/ aanslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Mijnoverheid.nl

Als u zich heeft aangemeld op www.mijn.overheid.nl voor de berichtenbox dan kunt u uw aanslag daar ook zien. U moet daar inloggen met uw DigiD.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.