Aanslag / WOZ-beschikking

Algemeen

Gemeentelijke belastingen worden geheven zodat de gemeente inkomsten krijgt waarmee voorzieningen in de gemeente worden betaald. Met het geld maakt de gemeente onder andere de (ver)bouw van scholen en onderhoud aan wegen en gebouwen mogelijk. Verder worden er bijvoorbeeld subsidies aan verenigingen en maatschappelijke organisaties van verleend.

WOZ-waarde

Inzichten in de stijging/daling van de WOZ-waarde en de onderlinge verbanden

Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen

Voorbeelden zijn: onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. Ieder jaar worden de tarieven van de gemeentelijke belastingen opnieuw bepaald.

De afkorting WOZ staat voor: Waardering Onroerende Zaken. Bij de WOZ-taxaties wordt de economische waarde vastgesteld. Dat is de prijs die een pand bij verkoop in ongebruikte staat oplevert, zonder rekening te houden met eventuele zakelijke beperkingen (bijv. vruchtgebruik) en/of persoonlijke rechten (bijv. huur). Als belanghebbende krijgt u de waardegegevens (WOZ-waarde) door middel van een beschikking. Deze beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Opvragen kopie aanslag / WOZ-beschikking

Op 15 februari 2024 ontvangen alle belastingplichtigen in gemeente Oude IJsselstreek de aanslag / WOZ-beschikking per post of digitaal via MijnOverheid.nl. 

Voor een kopie van uw aanslag / WOZ-beschikking kunt u inloggen op de digitale belastingbalie met uw DigiD. Staat de aanslag op een bedrijfsnaam? Dan kunt u inloggen met uw RSIN-nummer en aanslagnummer. Dit aanslagnummer staat op uw aanslag 2024.

Heeft u zich al eerder geregistreerd om post van de gemeente Oude IJsselstreek te ontvangen via MijnOverheid? Dan kunt u de aanslag ook vinden in de berichtenbox van MijnOverheid. U kunt dan inloggen op Mijnoverheid.nl met uw DigiD. De aanslag vindt u onder het kopje “Wonen” en kijk dan bij “WOZ-gegevens”.

Heeft u geen digitale inlogcode of lukt het niet om in te loggen? Dan kunt u een kopie aanslag / WOZ-beschikking aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam en adres vermeldt, sturen wij u de gegevens toe. 

Natuurlijk kunt u ook telefonisch een kopie van uw WOZ-beschikking/ aanslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Alleen een belastingplichtige kan een kopie opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand.

De WOZ-waarde van uw woning kunt u ook raadplegen via de website WOZ-waardeloket.nl. Daar staat een overzicht van de WOZ-waarde van de afgelopen belastingjaren. Via deze website kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het WOZ-waardeloket is een landelijke voorziening, zodat iedereen WOZ-waarden van woningen door het hele land kan opvragen. De gegevens kunt u gratis raadplegen.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.