Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

Algemeen

Wet hergebruik van overheidsinformatie wet hergebruik who verzoek

Beschrijving

Op 18 juli 2015 is de Europese richtlijn 'hergebruik overheidsinformatie' in Nederland via de Wet hergebruik van overheidsinformatie (hierna: Who) in werking getreden. Op basis van deze wet kan iedereen een verzoek indienen om overheidsinformatie, die onder de wet valt, beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Uitgangspunt is dat openbare overheidsinformatie zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar moet zijn voor inwoners en bedrijven. Deze openbare overheidsinformatie kan, naast het doel waarvoor zij is verzameld, ook waarde hebben voor partijen buiten de overheid. Op basis van overheidsinformatie kunnen nieuwe producten en diensten met uiteenlopende doeleinden worden ontwikkeld.

Hoewel het bij de Wet open overheid (Woo) alleen gaat om de openbaarheid van informatie, wat inwoners de mogelijkheid geeft om gegevens in te zien, gaat de Who verder en staat het hergebruik toe voor andere doeleinden dan waar de informatie in eerste instantie voor was bedoeld.

Aanvragen

U kunt een verzoek om informatie mondeling of schriftelijk doen. Bij uw verzoek vermeldt u, naast uw naam en postadres, de directe aanleiding (vermelding document of bestuurlijke aangelegenheid), waarover u informatie wenst te ontvangen.

Een schriftelijk Who-verzoek kunt u zenden aan:
Gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA  Gendringen

Kosten

Aan het in behandeling nemen van het verzoek zijn geen leges verbonden. Kopiekosten voor documenten die u ontvangt moet u wel betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, telefoonnummer (0315) 292 292 of per e-mail: info@oude-ijsselstreek.nl onder vermelding van team juridische zaken.