Werken aan toekomstgerichte erven

Agrarische ondernemers, eigenaren van voormalige agrarische gebouwen en ondernemers in het buitengebied van gemeente Oude IJsselstreek krijgen in de komende maanden een persoonlijke uitnodiging voor een gratis keukentafelgesprek.

Wethouder Ria Ankersmit

Veel eigenaren van erven hebben vragen op diverse gebieden, vaak in combinatie met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing of andere functies of woonvormen op het erf.

Wethouder Ria Ankersmit: “We zien veel mooie voorbeelden van de ondernemende mentaliteit in onze gemeente, waarbij op creatieve manier wordt gekeken naar deze uitdagingen. Toch zijn er ook nog veel vragen. De gemeente biedt deze keukentafelgesprekken aan, omdat we de kennis over mogelijkheden graag delen. We vinden het belangrijk om te luisteren naar de vragen en zoeken graag samen naar oplossingen.”

De gesprekken worden gevoerd door onafhankelijke adviseurs van WATEA (Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek).

Vertrouwelijk gesprek met een onafhankelijke adviseur

Misschien denkt u ook wel eens na over hoe de toekomst van uw bedrijf of erf eruit ziet? En vraagt u zich bijvoorbeeld af wat slim is om te doen met die lege schuur? Of u het asbest op het dak nu wel of niet moet verwijderen? En hoe u de biodiversiteit rondom uw erf kunt vergroten? Of misschien spelen er dingen in uw persoonlijke (of gezins-)situatie die het juist lastig maken om stappen (of keuzes) richting de toekomst te zetten? In een gratis keukentafelgesprek kunt u al deze vragen stellen aan een onafhankelijke erfadviseur. Bij de aanmelding via de website www.watea.nl/inschrijven voor het keukentafelgesprek kunt u zelf kiezen voor de erfadviseur, die in uw ogen het best past bij u en uw situatie. Mogelijk dat in dit eerste gesprek al uw vragen beantwoord worden. Het kan ook zijn dat u een meer gespecialiseerde adviseur nodig hebt om verder te komen met uw ideeën/plannen. Voor dit specialistisch gesprek bieden wij financiële ondersteuning in de vorm van een adviesvoucher. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet met de gemeente of anderen gedeeld.

Heeft u geen brief ontvangen maar bent u wel een agrarische ondernemer, eigenaar van voormalige agrarische gebouwen en/of ondernemer in het buitengebied van gemeente Oude IJsselstreek? Dan kunt u uiteraard ook een afspraak maken.

Aanmelden: www.watea.nl/inschrijven
Meer informatie over WATEA: www.watea.nl