Welstand

Algemeen

De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Goed om te weten

De straat, de wijk of de plaats waar we wonen vinden we belangrijk. Het is prettig als onze leefomgeving veilig is, als er geen overlast is en als de gebouwde omgeving er goed uitziet. Gebouwen bepalen voor een groot deel de kwaliteit van die omgeving. Een gebouw moet er dan ook goed uitzien en het moet passen in de omgeving.
Door bouwplannen hierop te beoordelen, dragen we bij aan een verzorgd bebouwingsbeeld in onze gemeente. Dit is in het belang van iedereen die hier woont, werkt of die onze gemeente bezoekt. Er wordt daarom altijd beoordeeld of een bouwinitiatief, wanneer dit bouwvergunningplichtig is, voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'.

Het welstandsadvies in de gemeente Oude IJsselstreek wordt verstrekt door een onafhankelijke commissie van het Gelders Genootschap. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het gemeentelijk welstandsbeleid dat voor het betreffende gebied of bouwwerk is vastgesteld.
Er bestaan criteria voor o.a. historische kernen, woonwijken en bedrijventerreinen.
Bij typen bouwwerken kunt u denken aan dakkapellen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen (schuren, garages e.d.). De welstandscriteria zeggen iets over de plaatsing, vormgeving, materiaalkeuze en kleur van een gebouw. Afhankelijk van het welstandsniveau - zwaar, regulier of soepel - oordeelt de commissie gedetailleerd of meer op hoofdlijnen.
 

Agenda Welstandszitting Rayonarchitect

Overzicht mandaat Rayonarchitect
Onderstaande plannen worden besproken op 14 mei 2024

  • Adviseur omgevingskwaliteit: W. Broer
  • Burgerlid: B. Jonkers
  • Monumentendeskundige: H. Bos

De plannen aangegeven met een * zijn monumenten

Agenda

LocatieBeschrijving
Zaagmolenpad 1 t/m 13 in Varsseveldbouw 7 woningen
Prins John Frisohof in Terborgwijzigen gevel
Molenweg 23 in Breedenbroek  *realiseren 4 recreatie appartementen
Wesenthorstlaan 1 in Ulft *wijzigen nok
Vogelenzangweg in Ulftbouw woning
Ettenseweg 79 in Ulftverbouw bedrijfshallen
Kempermanstraat 17 in Ulftbouw uitbouw aan de woning
Nijverheidsweg 1B in Ulftverbouw bedrijfsruimte
Hogeweg 1-01 in Ulftrealiseren dakopbouw
Sinderenseweg 69 in Sinderenverbouw bedrijfspand
Bievinkstraat 6 en 6A in Sinderenverbouw/wijzigen dak
Heidedijk 18 in Terborgrenoveren bijgebouw
Heuvenseweg 4 in Terborgwijzigen bijgebouw

Welstandsnota

Vaststelling welstandsnota voor de hele gemeente

In de vergadering van 15 september 2011 heeft de gemeenteraad de evaluatie van de welstandsnota en de naar aanleiding daarvan voorgestelde aanpassingen van de nota vastgesteld. In deze nota staan beleidsregels waarin criteria zijn aangegeven die toegepast gaan worden bij het beoordelen van bouwplannen waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd.
De welstandsnota is op 16 september 2011 in werking getreden. In het gemeentehuis kunt u de welstandsnota eveneens in elektronische vorm bekijken.

Vaststelling aangepaste Welstandsnota

In de vergadering van 19 september 2013 heeft de gemeenteraad de aangepaste Welstandsnota vastgesteld. De aanpassingen hebben betrekking op Thema 4.7.9 "Windturbines en nieuwe windmolens". De aangepaste Welstandsnota is op 20 september 2013 in werking getreden.