Vrijstelling Leerplichtwet

Algemeen

ontheffing leerplichtwet; de leerplichtwet geeft aan dat een kind vanaf 5 jaar tot 16 jaar een school moet bezoeken.

Wat u moet weten

In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf 5 tot 16 jaar een school moet bezoeken. In een aantal gevallen is vrijstelling van de inschrijvingsplicht mogelijk, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of godsdienst- of levensovertuiging.

Redenen voor vrijstelling van de inschrijvingsplicht kunnen zijn:

  • de lichamelijke of psychische gesteldheid van een kind
  • ouder(s) / verzorger(s) die bedenkingen tegen de levensbeschouwelijke richting van het onderwijs hebben
  • als het kind een school in het buitenland bezoekt
  • als ouders en het kind een rondreizend bestaan leiden

Hoe gaat het in zijn werk

Uw verzoek om vrijstelling van inschrijving dient u in, uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het schooljaar, bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het formulier om vrijstelling aan te vragen vindt u onder het tabblad ‘Aanvragen’. De leerplichtambtenaar beoordeelt uw verzoek en informeert u hierover.

Naast het aanvraagformulier heeft u, afhankelijk van de reden van vrijstelling, nodig:

  • verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog
  • verklaring waarin u uitlegt waarom geen school in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
  • een bewijs om aan te tonen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.

Aanvragen

Een aanvraag om vrijstelling van de leerplichtwet kunt u doen door onderstaand aanvraagformulier te downloaden.

U kunt uw aanvraag digitaal of schriftelijk bij ons indienen. Wij geven de voorkeur aan een digitale aanvraag.

Digitaal aanvragen

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, dan kunt u met uw DigiD inloggen en het formulier en de eventuele bijlagen uploaden. Via uw Persoonlijke Informatie Pagina (PIP) kunt u altijd de status van uw aanvraag bekijken. Tijdens de procedure wordt u via e-mail op de hoogte gehouden. Vul dus altijd een correct e-mailadres in.

Vrijstelling leerplicht aanvragen (DigiD)

Schriftelijk

U kunt het ondertekende aanvraagformulier met bijlagen sturen naar:
Gemeente Oude IJsselstreek, Staringstraat 25, 7081 BN Gendringen