Vreemdelingenpaspoort

Algemeen

Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

Wij werken op afspraak. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken. De aanvraag van een vreemdelingenpaspoort duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

Voorwaarden

 • U moet kunnen aantonen dat u in uw land van herkomst geen paspoort kunt krijgen.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Oude IJsselstreek
 • Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Aanvragen

 • Maak direct een afspraak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort..
 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken om uw vreemdelingenpaspoort aan te vragen.
 • U ondertekent een aanvraagformulier. De gemeente stuurt dit samen met een begeleidende brief naar de IND. Daarna gaat het formulier naar het ministerie van Buitenlandse zaken. Als beide organisaties een positief advies geven vraagt de gemeente uw vreemdelingenpaspoort aan.
 • U krijgt bericht van de gemeente als uw vreemdelingenpaspoort klaar is. Op het afhaalbewijs staat aangegeven wat u moet meenemen bij het ophalen. U haalt het vreemdelingenpaspoort zelf op

Meenemen

 • Een geldig verblijfsdocument
 • Documenten waaruit blijkt dat u van uw eigen autoriteiten geen paspoort kunt krijgen
 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De foto moet bijvoorbeeld goedgelijkend zijn, in kleur zijn en recht van voren zijn gemaakt
 • uw huidige vreemdelingenpaspoort, als u dat heeft
 • Jonger dan 18 jaar? Zorg dan voor toestemming van beide ouders of degenen die het ouderlijk gezag hebben en neem hun geldig identiteitsbewijs mee. Voor het geven van toestemming kunt u het formulier Verklaring toestemming reisdocument gebruiken.

Kosten

 • De kosten dienen bij de aanvraag van het paspoort te worden voldaan.
 • Wij geven de voorkeur aan betaling per pin. Wilt u toch contant betalen? Het kan zijn dat u langer moet wachten.
ProductKosten 2024
Vreemdelingenpaspoort€ 63,40
Extra leges bij een spoedaanvraag€ 57,05