Visie op landschap, natuur en groene kernen

In de raadsvergadering van 22 april is de Visie op landschap, natuur en groene kernen vastgesteld. De visie is daarmee definitief. In oktober 2020 gaf de conceptvisie, die toen ter inzage was gelegd, reden voor veel inwoners om een reactie te geven. We hebben meer dan 300 reacties op de conceptvisie mogen ontvangen tijdens de inzage periode. Alle reacties zijn verwerkt en iedere indiener heeft antwoord gekregen.
 

Wethouder Ria Ankersmit: “Hoewel er al veel gesprekken zijn gevoerd vóór het maken van de visie, waren de aanvullende gesprekken na het openbaar maken van de conceptvisie erg goed en belangrijk. Wrijving geeft glans. We zijn samen verantwoordelijk voor ons landschap en we willen die samenwerking ook vasthouden bij de uitwerking van de visie. Het maken van de visie was een lang en zorgvuldig proces, maar dit heeft de kwaliteit van het document verbeterd.”

Van concept naar definitief

Veel inwoners en organisaties hebben meegedacht en hun ideeën kenbaar gemaakt. Dit kon op informatieavonden in februari 2020 in Varsseveld, Ulft en Terborg. Of tijdens de digitale terugkoppeling in juni waar, via een film, de eerste bouwstenen van de visie werden getoond en inwoners via een vragenlijst hun mening konden geven. Op 16 september is de conceptvisie bekend gemaakt en iedereen kon tot 12 oktober een reactie geven. Hier is veel gebruik van gemaakt. Van mensen die een kritische noot, compliment of hun zorg met ons hebben gedeeld. Deze reacties zijn allemaal beantwoord en alle indieners hebben daar in december bericht van ontvangen. Waar nodig is de visie, naar aanleiding van de reacties, aangepast waarbij de opgaven en ambities onveranderd zijn gebleven.

Stimuleren en aan de slag

De visie beschrijft de uitdagingen waar we met ons allen voor staan en de gemeente heeft deze vertaald in drie uitgangspunten: behouden van de basiskwaliteit van het landschap, stimuleren en samenwerken met inwoners voor aanleg van landschap en groen. En als gemeente gaan we zelf aan de slag met het versterken van landschap en groen, bijvoorbeeld ter voorkoming van de hittestress in de kernen.

Ria Ankersmit: “Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om onze omgeving te behouden en te versterken voor de toekomst. We doen daarbij – uiteraard op vrijwillige basis - een beroep op de inwoners en grondeigenaren. We willen samenwerken met onze inwoners, partners en agrariërs om groen meer kleur te geven waardoor onze gemeente ook kleurrijker wordt. En uiteraard dragen we daar als gemeente ook zelf zichtbaar aan bij.”

De Visie op landschap, natuur en groene kernen willen we graag met u delen.

Daarnaast hebben we ook een filmpje van 5 minuten gemaakt met een korte uitleg.

Uitleg over visie op landschap, natuur en groene kernen